Més de 4.600 persones participen en el procés de diagnòstic que du a terme l’IMAS sobre la infància i l’adolescència de Mallorca

L’equip que l’elabora ha explicat l’evolució de la tasca en la tercera sessió plenària de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca

Un total de 4.621 persones han participat en el procés de diagnòstic de la situació de la infància i l’adolescència a Mallorca que elabora la Direcció Insular d’Infància i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) amb l’objectiu de conèixer la realitat del col·lectiu a l’illa. Aquest servirà de base per elaborar el primer Pla Insular d’Infància i Adolescència de Mallorca (PIAM).

En la tercera sessió plenària de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (OIAM), que ha tingut lloc avui, l’equip que du a terme l’estudi ha explicat que, per comptar amb una informació el més fidel possible, s’han elaborat quatre tipus d’enquestes: a infants i adolescents d’entre 10 i 17 anys (1.329); a famílies, per recollir informació sobre infants de 0 a 11 anys (3.145); a personal tècnic del Govern, del Consell i dels ajuntaments (115), i a entitats relacionades amb la infància i l’adolescència (32).

L’informe final, que es presentarà el primer trimestre de 2022, donarà a conèixer la informació recollida sobre les carències, els recursos i les oportunitats dels agents socials que afecten la infància i l’adolescència, i analitzarà la situació dels diferents grups d’infants i adolescents tenint en compte la mesura i les formes en què són satisfetes les seves necessitats i els seus drets. A partir d’aquí, determinarà propostes d’acció segons les mancances que s’hagin detectat en els diferents àmbits d’estudi, que van des de la salut, l’educació, els serveis socials o la família fins al medi ambient, els mitjans de comunicació o la mobilitat i el transport.

A l’espera de les conclusions finals, els experts han detectat algunes qüestions que els han cridat l’atenció. Com ara, que hi ha acord en què els espais de participació per a joves no abunden i es consideren necessaris. De l’estudi es desprèn també que la majoria dels infants i adolescents enquestats consideren que l’impacte de la COVID no ha suposat grans canvis respecte de diferents àmbit relacionats amb el seu dia a dia.
Per últim, es detecten diferències entre sexes pel que fa als centres educatius. Els nins demanden, per ordre, més orientació professional i laboral, espais d’esbarjo i activitats lúdiques. Per la seva banda, les nines troben a faltar més educació emocional, educació sexual i perspectiva feminista

La directora insular d’Infància i Família, Mari Ángeles Fernández, ha explicat que «la finalitat és tenir una radiografia minuciosa de la situació en què es troba la infància i l’adolescència de l’illa per, d’aquesta manera, poder articular polítiques efectives que donin resposta a les necessitats específiques detectades en els diferents àmbits relacionats amb el col·lectiu».

A més, a proposta d’UNICEF, durant el Ple de l’OIAM, que reuneix representants d’institucions públiques – com ara la Conselleria d’Educació, Afers Socials, Salut, l’Oficina de Defensa del Menor o la Direcció Insular de Participació i Joventut del Consell que s’ha incorporat avui-,  col·legis professionals i agents socials relacionats amb la matèria, així com partits polítics amb representació al Consell, s’ha aprovat una declaració institucional en defensa dels drets de tots els infants i adolescents en l’àmbit dels mitjans de comunicació.

El contingut del text i tota la informació sobre aquest organisme i les diferents iniciatives i projectes que du a terme es poden consultar en el web https://www.observatoridelainfanciamallorca.net.

L’OIAM és un òrgan col·legiat i d’assessorament i un espai de participació per a tots els agents socials vinculats a l’àmbit de la infància i l’adolescència de Mallorca. Consta d’una comissió permanent que s’encarrega d’executar les decisions que es prenen en les sessions plenàries i coordina les reunions i tasques dels grups de treball encarregats d’estudiar accions concretes, com són, actualment, el grup de treball sobre el tracte de la infància als mitjans de comunicació i un altre sobre participació i la perspectiva de gènere a la infantil.

Noticias relacionadas:

16 de julio de 2024

La institución insular ha remitido una carta a Delegación del Gobierno solicitando una reunión inmediata delante la continúa llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que tensiona el sistema

12 de julio de 2024

Los trabajadores cubrirán plazas del cuerpo de la administración especial de los subgrupos A1, A2, B y C1 en la institución insular, el IMAS y la ADT

10 de julio de 2024

El Consell de Mallorca adquirió en junio el histórico inmueble que la congregación tiene en Palma con la intención de convertirlo en un centro sociosanitario de referencia

9 de julio de 2024

El Consell de Mallorca recoge, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el testimonio de 140 años de atención a los más necesitados.

20 de junio de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es también el presidente el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Mallorca, ha destacado la elaboración del primer Plan de Acogida Residencial y la apuesta del Consell por continuar con la hoja de ruta marcada por el Plan de la Atención a la Infancia y la Adolescencia de Mallorca

14 de junio de 2024

El presidente Llorenç Galmés ha insistido en la necesidad de acabar con la discriminación por motivos de edad durante la XIII jornada Una Mirada a la Protección de las Personas Adultas Mayores, organizada con motivo del Día Internacional de la Presa de Conciencia del Abuso y el Maltrato a las Personas Mayores

12 de junio de 2024

Es un proyecto pionero en el Estado en que residentes, familiares y trabajadores ponen en común sus experiencias y necesidades con el objetivo de mejorar la vida en el centro

7 de junio de 2024

El presidente Llorenç Galmés ha agradecido a las familias su labor durante el encuentro que se ha celebrado en Sant Ferran 

6 de junio de 2024

«100 anys d’històries de vida» ha sido el lema elegido por esta entidad referente en la atención de niños y adolescentes de Mallorca

5 de junio de 2024

Profesionales y entidades podrán presentar los próximos días su candidatura a estos galardones, que se entregarán el noviembre y sustituyen los Premios Consell de Mallorca a la Innovación Social

3 de junio de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistido durante el Pleno de este órgano en la necesidad de trabajar «con y para las personas mayores» de Mallorca para garantizar su bienestar y evitar su desprotección o discriminación

30 de mayo de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciado el refuerzo de la plantilla para mejorar la coordinación en la ejecución de las medidas de protección con las entidades y el resto de agentes implicados en la atención a la infancia y las familias de Mallorca