Maria Salom visita Casa de Família

La presidenta del Consell s’ha reunit amb els representants de la Fundació Social La Sapiència i Càritas

La presidenta del Consell, Maria Salom, juntament amb la consellera de Benestar Social i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer, han visitat aquest matí les instal·lacions de Casa de Família, on s’ubiquen dos dels serveis de la Xarxa d’Inserció Social de l’IMAS.

Durant la visita, la presidenta s’ha reunit amb els representants de la Fundació Social La Sapiència, entitat que gestiona aquest centre i diversos representants de Càritas Mallorca, amb qui l’entitat insular té un contracte de servei per al desenvolupament d’un programa  d’Acció Social de Base.

Salom i Cirer, acompanyades per Roberto Carreras, responsable de Casa de Família i el delegat diocesà i la directora de Càritas Mallorca, Guillem Vaquer i Margalida Riutord respectivament, han visitat la capella, on ha tengut lloc la reunió, el menjador, la cuina i l’infermeria del centre.

La presidenta del Consell ha agraït les entitats la tasca que duen a terme amb aquest col·lectiu “una feina que va més enllà del suport econòmic” i s’ha mostrat satisfeta, “de l’estreta col·laboració que han mantingut amb el Consell a través de l’IMAS”.

El centre Casa de Família disposa de dos serveis, un d’Acollida Residencial i un altre d’Acollida i Inserció Social. En el primer cas es tracta d’un programa adreçat a persones en situació d’exclusió social i amb possibilitat de toxicomania alcohòlica, sense possibilitat d’inserció social, mentre que l’altre servei està adreçat a aquest mateix col·lectiu, però en aquest cas sí que existeix la possibilitat d’una inserció sociolaboral. A més, la Fundació Social La Sapiència gestiona també un pis de reinserció, Mar Sis, al qual es pot accedir des de qualsevol servei de la Xarxa d’Inclusió. En total, aquesta entitat gestiona 170 places de titularitat del Consell de Mallorca.

Per la seva banda, Càritas du a terme la gestió del servei d’Acció Social de Base en la població amb problemàtica de risc d’urgència social i acció de voluntariat. Des d’aquest servei s’elabora un Pla d’Acció Individual per a cada un dels usuaris amb els recursos personals, familiars, comunitaris disponibles per tal de facilitar la resolució de les distintes problemàtiques, a més de motivar-los perquè vulguin accedir als recursos públics més adients i oferir-los el suport necessari per tal de facilitar el procés d’inserció i normalització.

El contracte, que es signà el mes de maig del 2012, establia una durada inicial de dos anys, prorrogable a dos anys més. El contracte de servei estableix l’aportació de 300.000€ anuals per part de l’IMAS per a desenvolupar el servei d’acció de base de l’entitat. 

Noticies relacionades:

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca

29 de maig de 2024

Durant la visita el president també s’ha reunit amb l’Associació Balear de la Malaltia de Huntington