L’Observatori de la Infància i l’Adolescència de l’IMAS engega la segona fase de la redacció del Pla d’Infància i Adolescència

La consellera de Drets Socials ha presidit la sessió plenària d’aquest òrgan transversal de divulgació, foment i garantia dels drets dels infants i adolescents de Mallorca

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha presidit avui la sessió plenària de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (OIIAM) en la qual s’ha donat llum verd a la segona fase per a la redacció definitiva del Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM) que té com a objectiu millorar condicions de vida i el benestar de les persones d’aquest grup de població.

«Els drets de la infància i l’adolescència són al centre de les nostres polítiques, però també han de ser prioritaris per a les famílies i la societat en general.  Impulsar iniciatives que contribueixin al seu benestar i implicar-los de manera activa en tots els àmbits en què desenvolupen les seves vides ens fa avançar cap a un món més just, inclusiu i plural», ha dit Alonso a la seva intervenció.

En aquest sentit, «la participació es planteja com un dels grans reptes actuals», ha afegit la consellera. Precisament de cara al procés d’elaboració del PADIAM, està previst que la setmana que ve quedin constituïts dos dels tres òrgans que estudiaran les dades recollides en el Diagnòstic sobre el benestar dels infants i adolescents a Mallorca, en el qual participaren més de 4.600 famílies, adolescents, entitats públiques i privades de l’àmbit, i que serviran per elaborar propostes d’actuació concretes que incorporin la perspectiva dels més joves en les futures polítiques del Consell de Mallorca. Es tracta de:

– la Mesa Tècnica de Coordinació, integrada per personal tècnic dels diferents departaments del Consell.
– la Comissió Insular de Coordinació en la Infància i l’Adolescència, en què estaran representats altres institucions públiques, entitats i experts de Mallorca amb competències en l’àmbit. Aquesta funcionarà com a òrgan assessor, consultiu i participatiu.

Està previst que al setembre s’estructuri un tercer òrgan format per membres dels diferents consells de la infància i adolescència de l’illa, que faran arribar les seves propostes a la Mesa Tècnica perquè siguin tengudes en compte de cara al futur Pla.

La d’avui ha estat la quarta sessió plenària de l’OIIAM, el qual es va constituir formalment el novembre de 2020 amb l’objectiu de contribuir a la divulgació, foment, respecte i garantia dels drets de les persones menors d’edat i proposar polítiques socials encaminades a millorar el seu entorn. 

La directora insular d’Infància i Família, Mari Ángeles Fernández Valiente, ha exercit de vicepresidenta d’aquesta sessió de l’OIIAM en la qual han participat membres d’altres administracions i departaments relacionats amb la infància i l’adolescència, d’entitats, associacions i col·legis professionals que treballen amb persones  menors d’edat i representants dels diferents partits polítics amb presència al Consell. 

«Les polítiques d’infància han de ser transversals», ha defensat Fernández Valiente. Per altra banda, ha afirmat que «les polítiques que es fan des d’altres departaments i àmbits, com Educació, Salut i Treball, i les d’altres agents incideixen directament en la infància i en les seves famílies».

Per tal de facilitar la participació de les vocalies a l’Observatori, en el ple d’avui s’ha anunciat també que s’ha habilitat un formulari perquè a través de la seva web (https://www.observatoridelainfanciamallorca.net) tothom que ho desitgi pugui manifestar la seva opinió, proposta o suggeriment.

Per acabar, s’ha donat compte de l’evolució de la tasca dels dos grups de feina sobre el tracte de la infància als mitjans de comunicació i la perspectiva de gènere als òrgans de participació infantil. Igualment, també s’ha destacat la implicació de l’IMAS en el desenvolupament de la nova Llei de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència davant la Violència (LOPIVI) amb la participació de professionals de l’àrea d’Infància i Família a diferents grups de feina coordinats pel Ministeri de Drets Socials i agenda 2030. 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024