L’Observatori de la Infància i l’Adolescència de l’IMAS engega la segona fase de la redacció del Pla d’Infància i Adolescència

La consellera de Drets Socials ha presidit la sessió plenària d’aquest òrgan transversal de divulgació, foment i garantia dels drets dels infants i adolescents de Mallorca

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha presidit avui la sessió plenària de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (OIIAM) en la qual s’ha donat llum verd a la segona fase per a la redacció definitiva del Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM) que té com a objectiu millorar condicions de vida i el benestar de les persones d’aquest grup de població.

«Els drets de la infància i l’adolescència són al centre de les nostres polítiques, però també han de ser prioritaris per a les famílies i la societat en general.  Impulsar iniciatives que contribueixin al seu benestar i implicar-los de manera activa en tots els àmbits en què desenvolupen les seves vides ens fa avançar cap a un món més just, inclusiu i plural», ha dit Alonso a la seva intervenció.

En aquest sentit, «la participació es planteja com un dels grans reptes actuals», ha afegit la consellera. Precisament de cara al procés d’elaboració del PADIAM, està previst que la setmana que ve quedin constituïts dos dels tres òrgans que estudiaran les dades recollides en el Diagnòstic sobre el benestar dels infants i adolescents a Mallorca, en el qual participaren més de 4.600 famílies, adolescents, entitats públiques i privades de l’àmbit, i que serviran per elaborar propostes d’actuació concretes que incorporin la perspectiva dels més joves en les futures polítiques del Consell de Mallorca. Es tracta de:

– la Mesa Tècnica de Coordinació, integrada per personal tècnic dels diferents departaments del Consell.
– la Comissió Insular de Coordinació en la Infància i l’Adolescència, en què estaran representats altres institucions públiques, entitats i experts de Mallorca amb competències en l’àmbit. Aquesta funcionarà com a òrgan assessor, consultiu i participatiu.

Està previst que al setembre s’estructuri un tercer òrgan format per membres dels diferents consells de la infància i adolescència de l’illa, que faran arribar les seves propostes a la Mesa Tècnica perquè siguin tengudes en compte de cara al futur Pla.

La d’avui ha estat la quarta sessió plenària de l’OIIAM, el qual es va constituir formalment el novembre de 2020 amb l’objectiu de contribuir a la divulgació, foment, respecte i garantia dels drets de les persones menors d’edat i proposar polítiques socials encaminades a millorar el seu entorn. 

La directora insular d’Infància i Família, Mari Ángeles Fernández Valiente, ha exercit de vicepresidenta d’aquesta sessió de l’OIIAM en la qual han participat membres d’altres administracions i departaments relacionats amb la infància i l’adolescència, d’entitats, associacions i col·legis professionals que treballen amb persones  menors d’edat i representants dels diferents partits polítics amb presència al Consell. 

«Les polítiques d’infància han de ser transversals», ha defensat Fernández Valiente. Per altra banda, ha afirmat que «les polítiques que es fan des d’altres departaments i àmbits, com Educació, Salut i Treball, i les d’altres agents incideixen directament en la infància i en les seves famílies».

Per tal de facilitar la participació de les vocalies a l’Observatori, en el ple d’avui s’ha anunciat també que s’ha habilitat un formulari perquè a través de la seva web (https://www.observatoridelainfanciamallorca.net) tothom que ho desitgi pugui manifestar la seva opinió, proposta o suggeriment.

Per acabar, s’ha donat compte de l’evolució de la tasca dels dos grups de feina sobre el tracte de la infància als mitjans de comunicació i la perspectiva de gènere als òrgans de participació infantil. Igualment, també s’ha destacat la implicació de l’IMAS en el desenvolupament de la nova Llei de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència davant la Violència (LOPIVI) amb la participació de professionals de l’àrea d’Infància i Família a diferents grups de feina coordinats pel Ministeri de Drets Socials i agenda 2030. 

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024