L’IMAS tutela 359 menors en 30 centres residencials

Del total d’infants i joves en centres de l’IMAS, 278 són adolescents

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) té actualment 359 menors tutelats en algun dels 30 centres propis o concertats que donen atenció residencial a infants i joves amb mesures de protecció. D’aquests menors que romanen a centres, 278 són adolescents. Des de l’IMAS s’han indentificat 16 víctimes d’explotació sexual infantil; 15 nines i 1 nin, dels quals 2 resideixen en centres d’acollida de la península. En tots aquests casos s’ha actuat seguint el protocol de l’IMAS i s’ha informat en tot moment a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

En aquest sentit el protocol estableix que quan qualsevol professional d’un centre de protecció té sospites o indicis que un o una menor pugui ser víctima d’explotació sexual infantil ha de recaptar tota la informació possible i elaborar un informe d’incidències. Posteriorment s’ha de notificar el cas al RUMI (Registre Unificat de Maltractament Infantil), i paral·lelament es deriva el menor a la UVASI (Unitat de Valoració de l’Abús Sexual Infantil) per tal que aquesta valori la credibilitat del testimoni del o de la menor. El possible cas es comunica a Fiscalia de Menors, Policia Nacional o Guàrdia Civil amb l’informe d’incidències i tota la documentació relacionada amb el cas.

Des de el 2016 l’IMAS forma part d’una comissió interinstitucional, juntament amb el Govern Balear, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que treballa per combatre la tracta i explotació sexual de menors. Arrel de la participació en aquesta comissió l’IMAS posà en marxa el 2017 una instrucció que estableix un protocol per a detectar, obtenir informació i coordinar la intervenció davant possibles casos d’aquest tipus.

Des de l’IMAS es fa un seguiment des les actuacions policials i/o judicials que venguin motivades per aquesta comunicació a Fiscalia i que entrin dins l’àmbit d’actuació de la direcció insular d’Infància i Família. Atès que es tracta d’expedients de protecció de menors, totes les actuacions estan subjectes a a reserva i confidencialitat.

El servei d’Infància i Família de l’IMAS treballa de forma coordinada amb els serveis especialitzats en infància i família tant de la Policia Nacional (UFAM, Unidad de Atención a la Familia y la Mujer) com de la Guàrdia Civil (EMUME Equipo de Mujer-Menor), amb els quals es mantenen reunions periòdiques (4 en els darrers 3 mesos) i als qui en tot moment es facilita l’accés als expedients i la comunicació amb els i les menors implicades.

Així mateix, l’IMAS també treballa amb la Fundación AMARANTA, especialitzada en l’atenció a menors i dones víctimes de trata.  En aquest sentit l’IMAS disposa d’un centre especialitzat gestionat per l’entitat, per a donar acollida a aquest tipus de menors i en el cas que es consideri necessari per la seva seguretat es poden traslladar les menors a altres centres d’acollida residencial de la península. Aquestes menors reben una atenció especialitzada per part del Servei Terapèutic d’Infància i Família o una ajuda psicològica individualitzada i es treballa per a no revictimitzar-les.  

Noticies relacionades:

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca