L’IMAS fa una passa més cap a l’estabilització laboral amb la incorporació de 345 noves places a la Relació de Llocs de Feina

El Ple del Consell ha aprovat aquesta modificació i també un increment salarial de prop de 400 € anuals a les 633 persones que treballen com a auxiliars d’infermeria

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui diverses modificacions a la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), que beneficiaran prop d’un miler de persones de la seva plantilla.

Un dels canvis aprovats contempla l’augment en 1 punt del Complement Específic a les 633 persones que treballen com a tècnics i tècniques en cures auxiliars d’infermeria (TCAI). Tendrà caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2022 i implica un increment salarial d’uns 28 €, el qual es traduirà en 392 € bruts més a l’any. Aquest s’afegeix a l’augment de devers 800 € bruts anuals que l’IMAS ja va aplicar al col·lectiu de TCAI després de pujar 2 punts al seu complement el 2021. Està previst que l’any 2023 se’ls sumi un punt més.

La modificació respon a un acord sindical de 2020 al qual es va arribar després de valorar la tipologia de treball que duen a terme i la seva implicació des dels inicis de la pandèmia. “L’objectiu és oferir al col·lectiu una remuneració adequada a la tasca que realitzen”, ha dit la consellera Sofia Alonso que, a més, ha afegit que “amb modificacions com les que aprovam avui guanyam tots, ja que si hi ha una peça clau o essencial en els serveis públics és la dels professionals que hi fan feina. No hi ha sector públic sense treballadors i treballadores, i cal reconèixer els seus drets i la seva professionalitat perquè difícilment pot haver-hi un sector públic de qualitat amb treballadors i treballadores sense condicions dignes”.

A més, i amb l’objectiu de fer una passa més cap a l’estabilització del personal i garantir la continuïtat dels serveis, durant la sessió plenària també s’ha aprovat la incorporació de 177 places a la RLT de personal funcionari de l’IMAS i la creació de dues RLT de personal laboral que permeten la incorporació de 168 llocs de feina de personal laboral transferit.

En concret, es tracta en relació als 168 llocs de feina de personal laboral transferit, per una banda, de 138 places de personal que fa feina a la residència Oms – Sant Miquel i als centres de dia Can Clar i Son Bru i que varen ser transferides el 2018 a l’IMAS, a través del Consell, des de la Fundació i Atenció a la Dependència de Promoció de l’Autonomia de les Illes Balears i, per l’altra, 30 places transferides per l’Ajuntament d’Inca després de la cessió a l’IMAS de la gestió de la residència Miquel Mir.

Les 177 que passen a considerar-se com a personal funcionari provenen de diferents contractes fins al moment coberts per acumulació de tasques, altres de programes que s’han consolidat o per concatenació de contractes temporals.

Aquests 345 llocs de treball s’incorporen de manera estructural a la plantilla de la institució i podrien entrar a formar part del Pla d’Estabilització Laboral (PEL) que actualment s’està negociant a escala estatal per acabar amb la temporalitat de les administracions públiques.

D’altra banda, tot i que en aquest cas no entrarien en el futur PEL, s’ha aprovat la creació de 14 noves places que responen a necessitats del servei i entre les quals destaquen 4 incorporacions (una plaça de metge/metgessa de treball, una d’infermeria, una de cap de servei de prevenció i una de tècnic/tècnica superior) que reforçaran l’equip de Prevenció Laboral de l’IMAS davant l’augment de la plantilla de la institució i les necessitats sorgides arran de la COVID.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024