L'IMAS fa una crida a la responsabilitat per informar sobre menors

L’Institut d’Afers Socials alerta que el tractament de determinades informacions sobre menors en situació de vulnerabilitat vulnera línies vermelles d’ètica i deontologia professional

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)  alerta sobre les informacions recents aparegudes en determinats mitjans de comunicació social en relació amb menors amb mesura de tutela. Algunes d’aquestes informacions difonen i donen per certa informació incompleta, obtinguda de manera parcial i/o sense tenir en compte els principis bàsics del tractament de la informació que té per subjecte col·lectius vulnerables.

Es llencen missatges amb informació inexacta o que no s’ajusta a la veritat, però que per damunt de tot resulten perjudicials per als menors que tenen unes circumstàncies vitals de molta complexitat i duresa. El fet de donar detalls als mitjans de comunicació sobre la seva vida, el seu passat o la seva família dificulta el seu procés vital, i l’interès del menor ha de prevaldre per damunt de qualsevol altre en aquests temes.

Com a entitat protectora hem d’alertar un cop més que la publicació d’aquestes informacions suposen una vulneració dels límits ètics i deontològics i per això cal demanar un plus de respecte i responsabilitat per part del professionals que tractin aquestes informacions amb presència de persones de col·lectius especialment vulnerables.

És fonamental posar els infants i els adolescents en el centre de la nostra atenció amb l’objectiu d’aconseguir la seva màxima protecció. Actuar al marge de les normes més bàsiques de respecte a la figura del menor suposa una vulneració flagrant al seu dret a la intimitat, i en definitiva contribueix a l’estigmatització d’un col·lectiu vulnerable, indefens i que no compta amb capacitat plena de respondre davant aquests circumstàncies que l’afecten de manera directa.

De la mateixa manera lamentem que de les referides informacions es puguin extreure judicis de valor sobre el treball dels tècnics i professionals de l’IMAS que dediquen tot el seu esforç acompanyar als menors tutelats en el seu procés de recuperació després d’haver sortit d’un nucli familiar no protector, i que compleixen el seu deure de tenir cura dels menors i que col·laboren amb la resta d’ens que participen en el sistema de protecció.

L’IMAS aporta informació al si del Consell Rector, ens plural amb participació de tots els grups polítics, i també es difonen dades més genèriques a la memòria anual. De la mateixa manera tots els expedients que afecten casos d’infància i adolescència són tractats amb les Administracions corresponsables del seu benestar, entre les quals Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Fiscalia de Menors, entenent aquesta col·laboració com una part imprescindible per al funcionament del sistema de tutela, garantint en tot moment la intimitat de joves i infants.

Des de l’IMAS no es dóna informació sobre casos particulars als mitjans de comunicació per preservar de la intimitat dels infants. Assumim que aquest deure de sigil com a institució tutelar no permet rebatre ni entrar a debats públics per contradir informacions relacionades amb menors, una situació de gran injustícia quan aquestes informacions no estan basades en la veritat, s’obtenen de manera parcial o subreptícia, o s’analitzen a partir de prejudicis morals, ideològics, o més simplement cercant un rèdit polític. En tots aquests supòsits anteriors l’interès superior del menor queda subsumit i relegat contra tota lògica social.

Un cop més des de l’IMAS fem una crida a la responsabilitat de tots els ens que intervenen en el procés de tutela. Per això cal no perdre de vista els referents ètics i professionals en el tractament d’aquesta casta de temes que es poden trobar per exemple a les “Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància i l’adolescència tutelada per l’administració”, elaborat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Consell Audiovisual i la Generalitat de Catalunya”, que dóna eines pel tractament de notícies, articles o reportatges sobre aquests menors.

Aquest document, que podeu trobar com a document adjunt, recorda, d’acord amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant, que l’interès superior de l’infant preval per damunt de qualsevol altra consideració. Aquest principi rector de la Convenció també ha de ser respectat a l’hora d’informar sobre menors i de forma més acurada si hi cap, sobre menors tutelats, atenent a la seva superior vulnerabilitat.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou