L’IMAS presenta al Ple de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca els principals avanços per garantir la integritat i drets del col·lectiu en tots els àmbits

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

El primer Pla d’Acolliment Residencial o el nou marc de col·laboració entre Consell de Mallorca, Unicef i ajuntaments per afavorir el desenvolupament dels diferents plans locals d’infància i adolescència en línia amb el Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM) són dues de les iniciatives principals que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha presentat avui en el ple de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (OIAM).

El conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca i president de l’IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacat especialment l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial que «marca el camí que seguirem els propers quatre anys i que s’ha creat a partir del consens entre els professionals de l’IMAS, les entitats que integren la FEIAB i els prop de 500 nins, nines i adolescents que viuen als centres residencials. Teníem una carència d’un pla d’intervenció directa, i gràcies a la implicació i l’esforç de tots ells ara ja comptam amb les pautes per garantir una xarxa assistencial de qualitat per als infants i adolescents en situació d’acolliment residencial».

El Pla d’Acolliment Residencial remarca que les necessitats particulars de cada infant i adolescent impliquen una especialització de la xarxa de serveis d’acolliment residencial, sense oblidar els objectius compartits per tots els serveis per garantir el seu benestar i que giren al voltant de cinc temes: els serveis d’acolliment com a entorn segur, la intervenció familiar des de l’acolliment residencial, l’emancipació i transició cap a la vida adulta, la salut mental d’infants i adolescents acollits i el treball amb les tecnologies de les relacions, informació i comunicació.

Durant la sessió plenària, Sánchez també ha recordat que el Consell de Mallorca va aprovar per unanimitat en el Ple del mes de març donar continuïtat al PADIAM fins el 2028. Precisament per facilitar que els ajuntaments impulsin polítiques municipals a favor de la infància i l’adolescència en consonància amb aquest Pla, l’IMAS ha presentat avui a l’OIAM el nou marc de col·laboració i coordinació amb els ajuntaments, que millora el suport tècnic als municipis que vulguin constituir consells locals de participació d’infants i adolescents, crear o fer tasques de seguiment dels plans locals d’infància i adolescència.

Amb l’objectiu de posar fi a l’estigmatització i criminalització dels infants i joves estrangers que arriben a les Illes Balears sense cap adult de referència, s’ha aprovat un manifest proposat per la Comissió Permanent de l’OIAM en què es demana el compromís de les institucions públiques, mitjans de comunicació i de la societat balear en general a favor de la integració social i convivència en la diversitat, evitant discursos d’odi.

Durant la sessió plenària també s’ha explicat la posada en funcionament de la Unitat de nins, nines i adolescents migrats no acompanyats. En paraules del conseller és un servei per «proporcionar-los una atenció de qualitat i contribuir a la implacable tasca de les entitats que gestionen l’acolliment residencial d’aquests infants, posant al seu abast un equip de referència format per integradors culturals i treballadors i educadors socials que els doni des de l’IMAS la cobertura que necessiten».

L’Observatori de la Infància i Adolescència de Mallorca és un òrgan col·legiat i d’assessorament creat per l’IMAS com a espai de participació de tots els agents socials de l’àmbit de la infància per conèixer la realitat dels infants i adolescents, i proposar polítiques socials que contribueixin al foment i respecte dels seus drets. Consta d’una Comissió Permanent, presidida per la directora insular de Centres i Programes d’Atenció Integral a l’Infància i Adolescència, Magdalena Ramis, que coordina les reunions i tasques dels grups de treball i executa les decisions que es prenguin en el Ple de l’OIAM, Ple que reuneix institucions públiques, cossos professionals i agents socials relacionats amb la matèria, així com partits polítics amb representació no parlamentària, i els grups de treball encarregats d’estudiar accions concretes. Podeu trobar tota la informació sobre aquest organisme al web https://www.observatoridelainfanciamallorca.net.

Noticies relacionades:

22 de juliol de 2024

El programa està adreçat a persones d’entre 18 i 30 anys que actualment no estan fent feina

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca