L’IMAS contracta setze places d’acolliment residencial per evitar la separació de famílies en risc d’exclusió

La institució insular destina aquest recurs a famílies que es troben en situació d’emergència social amb fills al seu càrrec mentre treballa també la seva reinserció sociolaboral

Mantenir el nucli familiar de les persones en situació o risc d’emergència social amb fills i/o filles menors al seu càrrec. Aquest és el principal objectiu del servei d’acolliment residencial que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha contractat amb l’entitat Sant Joan de Déu per donar resposta a les necessitats específiques de les famílies amb fills que es troben en situació de dificultat social per manca d’habitatge, de recursos econòmics o laborals, i de suport familiar, però que encara mantenen factors de protecció social.

«Apostam per evitar la separació familiar en tots els casos possibles, especialment en el de les famílies protectores amb nins, nines o adolescents al seu càrrec. Per això, hem desenvolupat un servei específic perquè els pares i mares amb problemes habitacionals i sense recursos econòmics puguin continuar vivint i tenint cura dels seus fills i filles, a la vegada que els proporcionam les eines perquè puguin reintegrar-se social i laboralment», ha destacat la consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso.

Concretament, l’IMAS ha contractat 16 places d’acolliment residencial per a aquestes famílies en situació de vulnerabilitat. Aquest recurs s’engloba dins del Model d’Atenció Centrat en la Persona que ofereix l’IMAS a tots els serveis. Està adreçat a totes les unitats familiars amb fills i filles menors d’edat al seu càrrec que no disposin d’un habitatge on viure, independentment de si els infants o adolescents tenen activa alguna mesura de protecció.

La directora insular d’Infància i Família, Maria Ángeles Fernández, ha explicat que «a més de cobrir les seves necessitats bàsiques i assegurar-nos que no hi ha desprotecció ni desemparament dels infants i adolescents, oferim als progenitors un servei de suport psicosocial i capacitació per a la criança i realitzam accions dirigides a la integració sociolaboral».

Aquest servei d’acolliment residencial és un recurs de curta/mitja estància amb estades que generalment oscil·len entre els 4 i els 12 mesos. Totes les persones que hi accedeixen ho fan derivades des del Servei d’Infància i Família de l’IMAS, que  ha fet una valoració prèvia de cada cas. Durant l’estada en aquest servei, es desenvolupa un pla d’intervenció específic per a cada nucli familiar segons les seves necessitats.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024