L’IMAS contracta setze places d’acolliment residencial per evitar la separació de famílies en risc d’exclusió

La institució insular destina aquest recurs a famílies que es troben en situació d’emergència social amb fills al seu càrrec mentre treballa també la seva reinserció sociolaboral

Mantenir el nucli familiar de les persones en situació o risc d’emergència social amb fills i/o filles menors al seu càrrec. Aquest és el principal objectiu del servei d’acolliment residencial que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha contractat amb l’entitat Sant Joan de Déu per donar resposta a les necessitats específiques de les famílies amb fills que es troben en situació de dificultat social per manca d’habitatge, de recursos econòmics o laborals, i de suport familiar, però que encara mantenen factors de protecció social.

«Apostam per evitar la separació familiar en tots els casos possibles, especialment en el de les famílies protectores amb nins, nines o adolescents al seu càrrec. Per això, hem desenvolupat un servei específic perquè els pares i mares amb problemes habitacionals i sense recursos econòmics puguin continuar vivint i tenint cura dels seus fills i filles, a la vegada que els proporcionam les eines perquè puguin reintegrar-se social i laboralment», ha destacat la consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso.

Concretament, l’IMAS ha contractat 16 places d’acolliment residencial per a aquestes famílies en situació de vulnerabilitat. Aquest recurs s’engloba dins del Model d’Atenció Centrat en la Persona que ofereix l’IMAS a tots els serveis. Està adreçat a totes les unitats familiars amb fills i filles menors d’edat al seu càrrec que no disposin d’un habitatge on viure, independentment de si els infants o adolescents tenen activa alguna mesura de protecció.

La directora insular d’Infància i Família, Maria Ángeles Fernández, ha explicat que «a més de cobrir les seves necessitats bàsiques i assegurar-nos que no hi ha desprotecció ni desemparament dels infants i adolescents, oferim als progenitors un servei de suport psicosocial i capacitació per a la criança i realitzam accions dirigides a la integració sociolaboral».

Aquest servei d’acolliment residencial és un recurs de curta/mitja estància amb estades que generalment oscil·len entre els 4 i els 12 mesos. Totes les persones que hi accedeixen ho fan derivades des del Servei d’Infància i Família de l’IMAS, que  ha fet una valoració prèvia de cada cas. Durant l’estada en aquest servei, es desenvolupa un pla d’intervenció específic per a cada nucli familiar segons les seves necessitats.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024