L’IMAS aposta per programes específics per reduir l’abandonament escolar dels adolescents i facilitar la recerca de feina

La institució insular ha firmat per primera vegada la concertació de 40 places per desenvolupar un servei socioeducatiu dirigit a joves d’entre 14 i 17 anys

L’Institut Mallorquí d’Afer Socials (IMAS) ha firmat per primera vegada la concertació de 40 places amb la Fundació Diagrama per desenvolupar un servei socioeducatiu d’inserció laboral per a joves d’entre 14 a 17 anys. Mitjançant aquest concert es pretén oferir una atenció personalitzada als adolescents que es troben en risc d’abandonar el sistema acadèmic o de no superar-lo, i facilitar la seva la integració social i al món laboral.

En concret, el programa està adreçat a persones menors d’edat amb mesura de protecció que es troben en un moment de crisi adolescent la qual els pot dur abandonar els estudis o bé a suspendre’ls i que, per tant, requereixen una atenció especialitzada o reparadora per prevenir o minvar el dany emocional o els problemes conductuals o de personalitat que presenten.

«Treballam per implantar fórmules alternatives que ajudin aquests joves a integrar-se social i laboralment, i ho feim segons les característiques de cada un d’ells i en un ambient de proximitat que no els pot oferir l’educació reglada i que esdevé clau per poder treure el màxim profit de les seves habilitats», ha destacat la presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso.

Després d’una valoració prèvia, a cada participant se li dissenya un itinerari específic encaminat a afavorir l’autonomia personal i a millorar les seves aptituds. Per a això, es posen al seu abast recursos que li permetin mantenir-se o reinserir-se en el sistema educatiu formal o bé que l’orientin en l’adquisició d’habilitats professionals i li ensenyin tasques de recerca de feina d’acord amb les seves necessitats i història personal.

L’atenció específica per als joves de 14 i 15 anys contempla orientació i formació que complementa el seu itinerari i és un recurs formatiu bàsic que dona suport al centre escolar i evita processos de conflicte social. En el cas de joves de 16 i 17 anys i que ja estan en edat laboral, s’ofereix suport en la recerca d’ocupació, el qual inclou una part d’informació general sobre el món laboral i una part pràctica, acompanyada de recerca de feina, en què destaquen els aspectes de participació, creativitat, flexibilitat i educació en valors.

La directora insular d’Infància i Família, Mara de los Ángeles Fernández Valiente, ha recordat que «evitar el fracàs escolar i donar l’oportunitat d’accedir a un treball de qualitat és clau per garantir el benestar futur dels joves que tenim en acolliment. Amb la concertació d’aquestes places donam estabilitat a un recurs que ens permet assegurar que compten amb les eines necessàries per a l’èxit en el procés de transició cap a la vida adulta».

A més de fer seguiment dels joves en procés d’emancipació, el servei contempla un programa alternatiu d’atenció especialitzada a joves amb amonestacions continuades al centre escolar. Se’ls atén els dies que estiguin expulsats de l’institut i s’aprofita per reforçar-los en les matèries que el centre educatiu consideri adients perquè no perdin el ritme acadèmic durant l’expulsió. També es treballen amb ells aspectes personals com l’assumpció de normes i responsabilitats, les habilitats socials i el respecte als altres, l’autocura i l’autoestima.

La mitjana de temps d’atenció és com a mínim de 15 hores mensuals repartides en tallers d’hivern i escola d’estiu, la qual és de caire més lúdic, encara que contempla també classes d’immersió lingüística dirigides a persones menors estrangeres no acompanyades.

El conveni entre l’IMAS i la Fundació Diagrama per al concert 40 places del Servei Socioeducatiu d’Inserció Laboral per a joves d’entre 13 i 17 anys és per a dos anys, prorrogables dos anys més i es basa en la filosofia de l’IMAS d’oferir serveis especialitzats adaptats a les necessitats reals de les persones usuàries. En aquest sentit, en el marc d’aquest servei, un total de quatre educadors i educadores a jornada completa atendran personalment cada un dels joves per garantir que puguin realitzar el procés al seu propi ritme.

Noticies relacionades:

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca