L’IMAS aposta per programes específics per reduir l’abandonament escolar dels adolescents i facilitar la recerca de feina

La institució insular ha firmat per primera vegada la concertació de 40 places per desenvolupar un servei socioeducatiu dirigit a joves d’entre 14 i 17 anys

L’Institut Mallorquí d’Afer Socials (IMAS) ha firmat per primera vegada la concertació de 40 places amb la Fundació Diagrama per desenvolupar un servei socioeducatiu d’inserció laboral per a joves d’entre 14 a 17 anys. Mitjançant aquest concert es pretén oferir una atenció personalitzada als adolescents que es troben en risc d’abandonar el sistema acadèmic o de no superar-lo, i facilitar la seva la integració social i al món laboral.

En concret, el programa està adreçat a persones menors d’edat amb mesura de protecció que es troben en un moment de crisi adolescent la qual els pot dur abandonar els estudis o bé a suspendre’ls i que, per tant, requereixen una atenció especialitzada o reparadora per prevenir o minvar el dany emocional o els problemes conductuals o de personalitat que presenten.

«Treballam per implantar fórmules alternatives que ajudin aquests joves a integrar-se social i laboralment, i ho feim segons les característiques de cada un d’ells i en un ambient de proximitat que no els pot oferir l’educació reglada i que esdevé clau per poder treure el màxim profit de les seves habilitats», ha destacat la presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso.

Després d’una valoració prèvia, a cada participant se li dissenya un itinerari específic encaminat a afavorir l’autonomia personal i a millorar les seves aptituds. Per a això, es posen al seu abast recursos que li permetin mantenir-se o reinserir-se en el sistema educatiu formal o bé que l’orientin en l’adquisició d’habilitats professionals i li ensenyin tasques de recerca de feina d’acord amb les seves necessitats i història personal.

L’atenció específica per als joves de 14 i 15 anys contempla orientació i formació que complementa el seu itinerari i és un recurs formatiu bàsic que dona suport al centre escolar i evita processos de conflicte social. En el cas de joves de 16 i 17 anys i que ja estan en edat laboral, s’ofereix suport en la recerca d’ocupació, el qual inclou una part d’informació general sobre el món laboral i una part pràctica, acompanyada de recerca de feina, en què destaquen els aspectes de participació, creativitat, flexibilitat i educació en valors.

La directora insular d’Infància i Família, Mara de los Ángeles Fernández Valiente, ha recordat que «evitar el fracàs escolar i donar l’oportunitat d’accedir a un treball de qualitat és clau per garantir el benestar futur dels joves que tenim en acolliment. Amb la concertació d’aquestes places donam estabilitat a un recurs que ens permet assegurar que compten amb les eines necessàries per a l’èxit en el procés de transició cap a la vida adulta».

A més de fer seguiment dels joves en procés d’emancipació, el servei contempla un programa alternatiu d’atenció especialitzada a joves amb amonestacions continuades al centre escolar. Se’ls atén els dies que estiguin expulsats de l’institut i s’aprofita per reforçar-los en les matèries que el centre educatiu consideri adients perquè no perdin el ritme acadèmic durant l’expulsió. També es treballen amb ells aspectes personals com l’assumpció de normes i responsabilitats, les habilitats socials i el respecte als altres, l’autocura i l’autoestima.

La mitjana de temps d’atenció és com a mínim de 15 hores mensuals repartides en tallers d’hivern i escola d’estiu, la qual és de caire més lúdic, encara que contempla també classes d’immersió lingüística dirigides a persones menors estrangeres no acompanyades.

El conveni entre l’IMAS i la Fundació Diagrama per al concert 40 places del Servei Socioeducatiu d’Inserció Laboral per a joves d’entre 13 i 17 anys és per a dos anys, prorrogables dos anys més i es basa en la filosofia de l’IMAS d’oferir serveis especialitzats adaptats a les necessitats reals de les persones usuàries. En aquest sentit, en el marc d’aquest servei, un total de quatre educadors i educadores a jornada completa atendran personalment cada un dels joves per garantir que puguin realitzar el procés al seu propi ritme.

Noticias relacionadas:

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024
27 de marzo de 2024
Este programa está destinado a contribuir a la mejora de la empleabilidad y a la inserción laboral posterior de las personas contratadas, el cual ha sido promovido por el SOIB y ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
11 de marzo de 2024
El IMAS ya tiene abiertas líneas de actuación como la adquisición de un nuevo immueble