L’IMAS ampliarà les places dels programes Housing First i Housing Led

Actualment unes 80 persones es beneficien d’aquests programes que faciliten la inserció social de persones sense llar mitjançant l’accés a un habitatge

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) augmentarà el nombre de places disponibles als programes Housing Led i Housing First per tal de continuar fomentant la inserció social de persones sense llar a través de l’accés d’un habitatge. Actualment, l’IMAS compta amb un total de 40 habitatges per al programa Housing First  (Primer la Llar) i 10 per al Housing Led (Llar amb Suport). Ambdós programes són pioners a nivell estatal.

La decisió d’ampliar el banc de pisos disponibles es deu als bons resultats que estan obtenint els dos programes des que es varen posar en marxa fa un any i en els quals s’han beneficiat més de 80 persones (54 al Housing First i 29 al Housing Led), que abans vivien al carrer o a qualque centre de la xarxa d’inclusió social.

Ambdós serveis estan gestionats per la UTE Fundació Rais-Associació Provivenda i en tots els casos es realitza a més un acompanyament  personalitzat durant el qual s’avaluen les diferents opcions i serveis necessaris per aconseguir que la persona aconsegueixi la seva plena integració social.

Des de la seva posada en marxa al desembre de 2018, 29 usuaris han passat pel programa Housing Led, destinat a persones que ja eren usuàries d’algun dels centres d’allotjament de la Xarxa d’Inclusió. Durant aquest temps, un 87% ha aconseguit uns ingressos mensuals regulars i un 10% ha pogut abandonar el programa amb èxit. De cara al primer trimestre de 2020 s’espera que altres 4 persones més donin per acabada la seva participació al programa i puguin accedir a una situació residencial normalitzada, de fet estan en el procés de sortida i recerca activa d’habitatge. 

D’aquestes 29 persones, 17 són homes i 12 dones; igualment, just 6 d’elles són estrangeres. Tot i que el perfil dels usuaris és molt variat, la majoria d’ells presenten qualque ítem de vulnerabilitat afegit al factor de no tenir una casa on viure. Així, per exemple, un 33,3 % presenten qualque tipus de discapacitat física i quasi un 15% una malaltia mental diagnosticada. En aquest sentit, durant el desenvolupament del programa  es realitzen  per part de de l’equip tècnic les tasques d’acompanyament i suport al desenvolupament personal i convivencial. En concret, se planifiquen, s’avaluen les opcions i serveis necessaris per satisfer les necessitats de les persones amb mires a la plena integració social. Val a dir que només en un any s’han dut a terme 1502 sessions de seguiment i acompanyament personal a les persones que participen al Housing Led. 

A més, gràcies al programa la totalitat dels usuaris s’han empadronat a l’habitatge assignat, això els ha permès accedir als drets propis inherents a la ciutadania, com ara assignació de centre mèdic, accés als serveis socials de base (per optar a ajudes i serveis que corresponguin a la seva situació personal), accés a serveis d’oci, cultura, esports, etc.

En el cas del Housing First els pisos són per a persones que vivien al carrer, tot i que els usuaris el poden compartir amb amics o familiars. Actualment, l’IMAS compta amb 40 persones que participen en aquest programa, dels quals un total de 14 comparteixen l’habitatge per decisió pròpia.

Només a Palma, 370 viuen ara mateix al carrer. Aquestes reben assistència de l’IMAS a través de la Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES) que vigila i atén les persones que viuen al carrer. Durant el 2019, la UMES, gestionada per Creu Roja, ha atès 1.516 persones, 1.095 de les quals dormien al carrer de manera temporal i 52 disposaven d’una llar on viure però realitzaven activitats marginals. 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024