Les noves tendències en acció comunitària centren el darrer número d’enguany de la revista Alimara

La publicació, editada per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, tracta sobre altres qüestions, com la masculinitat, la situació de les dones drogodependents a la presó o l’acompanyament en el procés de la mort

El capital social, la igualtat de gènere o el tractament de conductes addictives són alguns dels temes del nou número de la revista divulgativa Alimara, editada per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears.

Amb la intenció de convertir-se en una plataforma de debat per a professionals, membres d’associacions i col·lectius d’usuaris, Alimara aporta una visió tècnica i analítica sobre investigacions i projectes que contribueixin a enriquir el coneixement de tota persona que, d’una manera o altra, es relaciona amb els serveis socials. 

«El desenvolupament del capital social com a repte del treball comunitari» és l’article central del número 64 de la publicació. Firmat per Lluís Ballester, Belén Pasqual i Albert Cabellos, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB,  proposa un concepte de capital social entès no només com el conjunt de relacions humanes, sinó com la suma d’aquestes amb els factors econòmics, socials, culturals, formatius i materials inherents a cada persona. En aquest sentit, el concepte de capital social esdevé una eina clau a l’hora de dissenyar estratègies i iniciatives que donin resposta a les necessitats socials.

«Cap a unes masculinitats del segle xxi: reflexions, consideracions i trànsits per a assolir unes relacions igualitàries, respectuoses i diverses» és el títol de l’article destacat en l’apartat «Igualtat de gènere». Aquest article tracta sobre un dels principals reptes sociològics i relacionals amb què es troben els professionals homes en el segle actual.
D’altra banda, la treballadora social de Projecte Home Alejandra Pons-Estel Riera fa referència en l’article «El tractament de les drogodependències a presó: anàlisi de la problemàtica de la dona al Centre Penitenciari de Mallorca» a la situació actual de les dones internes amb problemes d’addiccions.

La revista es completa amb unes interessants reflexions de la directora de l’Associació Siloé Mallorca, Mar García Rullán, i de la instructora del projecte «Cos i Moviment», Carmen España Fortuny, a partir del curs de formació Acompanyament conscient al final de la vida, impartit el mes de setembre passat a personal de l’IMAS i del Consell de Mallorca dins el Pla de Formació Contínua de l’IMAS. Les autores posen sobre la taula orientació i eines per acompanyar en el procés de la mort, especialment a les persones més vulnerables.

La revista Alimara té una periodicitat semestral i el número actual es pot consultar aquí.  

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024