La secció d'Accessibilitat de l'IMAS realitza 317 actuacions els primers nou mesos de 2015

Les visites tècniques són les demandes més ateses amb 126 visites realitzades

La secció d’Accessibilitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), ha duit a terme durant els primers nou mesos del 2015 un total de 317 actuacions. En aquest període de temps s’han realitzat 126 visites tècniques, s’han atès 116 consultes de diferent tipus, i s’han atès 75 peticions relacionades amb temes de documentació.

El principal objectiu d’aquesta secció, que s’inclou dins l’àrea de Persones amb Discapacitat, és el de promoure les actuacions que siguin necessàries per millorar la qualitat de l’entorn físic de l’Illa de Mallorca, de l’urbanisme, dels parcs i jardins, de les platges, dels edificis públics, dels monuments històrics, dels centres culturals i equipaments esportius, dels establiments comercials, del transport, etc., de tal manera que tota la població pugui accedir-hi, sense excloure la que té una mobilitat reduïda per qualsevol causa i garantir així els drets de les persones amb discapacitat i augmentar la sensibilització social envers l’accessibilitat universal.

Per tal de complir amb aquest objectiu des de la secció es duen a terme una sèrie de serveis i programes, que són: assessorar i orientar per aplicar el reglament de l’accessibilitat; aportar l’assessorament tècnic per a la correcta aplicació del preceptes d’accessibilitat que estableix la normativa; exercir la vigilància sobre el compliment de la normativa d’accessibilitat; formar part activa de la Taula de Mallorca per l’Accessibilitat Universal; participar en la Taula d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma; realitzar visites tècniques d’avaluació de l’accessibilitat d’edificis, espais urbans i naturals, vehicles de transport i tramesa d’informes tècnics proposant les solucions més adients i assessorar entitats públiques i privades, sobretot als ajuntaments, en matèria d’accessibilitat universal.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024