La consellera Sofia Alonso es reuneix amb onze professionals de l’IMAS que han obtingut plaça mitjançant concurs de trasllats

Es tracta de funcionaris de carrera dels diferents departaments de l’IMAS amb una ampla experiència en els seus respectius llocs de feina i que a partir d’aquest mes passaran a ocupar els seus llocs de feina en adscripció definitiva

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, s’ha reunit avui amb els onze professionals dels diferents departaments de l’IMAS que, a partir d’aquest mes, passaran a ocupar els seus llocs de feina en adscripció definitiva.

Concretament, ocuparan les places de Secretària de Presidència; Cap de servei d’Autoritzacions, Acreditació, Registre i Inspecció de Serveis Socials i Cap de servei de Gestió de Personal, de Gerència; Directora de la Llar dels Ancians, Directora de la residència Bartomeu Quetglas de Felanitx i Director de la residència Huialfàs a Sa Pobla, a l’àrea d’Atenció Sociosanitària; Director de la Llar de Llucmajor, a l’àrea d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics; Directora d’Acolliments Residencials, a l’àrea d’Infància i Família; Cap de Servei de Persones amb Discapacitat, de l’àrea de Persones amb Discapacitat i Innovació Social; Cap de servei d’Inclusió social, de l’esmentada àrea; i Cap de servei de Prevenció Comunitària i Suport Territorial, de l’àrea de Suport Territorial. 

Tots els professionals són funcionaris de carrera amb una ampla experiència en els seus respectius àmbits de feina. En aquest sentit, la consellera els ha donat l’enhorabona i ha puntualitzat que «la vostra bona feina a l’administració vos ha fet mereixedors del lloc de feina que a partir d’avui tendreu en propietat».

Durant l’acte, que també ha comptat amb la presència dels vicepresidents de l’IMAS, Jaume Tortella i Magdalena Gelabert, Alonso ha recordat que «estam treballant en l’estabilització del personal públic amb totes les fórmules que tenim al nostre abast per donar una continuïtat als professionals dels nostres serveis i, per tant, una millor atenció als mallorquins i les mallorquines».

Reduir la temporalitat i optimitzar l’estructura laboral és un dels objectius en matèria de Recursos Humans tant del Consell com de l’IMAS, que al mes de novembre varen iniciar un ambiciós procés d’estabilització, a la vegada que es va convocar aquest concurs de trasllats per convertir en definitives places que fins el moment estaven ocupades en comissió de serveis. La setmana passada es varen publicar les llistes de persones admeses a la primera fase, i està previst que els pròxims dies ho facin les de la segona.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024