La consellera Sofia Alonso es reuneix amb onze professionals de l’IMAS que han obtingut plaça mitjançant concurs de trasllats

Es tracta de funcionaris de carrera dels diferents departaments de l’IMAS amb una ampla experiència en els seus respectius llocs de feina i que a partir d’aquest mes passaran a ocupar els seus llocs de feina en adscripció definitiva

La consellera de Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, s’ha reunit avui amb els onze professionals dels diferents departaments de l’IMAS que, a partir d’aquest mes, passaran a ocupar els seus llocs de feina en adscripció definitiva.

Concretament, ocuparan les places de Secretària de Presidència; Cap de servei d’Autoritzacions, Acreditació, Registre i Inspecció de Serveis Socials i Cap de servei de Gestió de Personal, de Gerència; Directora de la Llar dels Ancians, Directora de la residència Bartomeu Quetglas de Felanitx i Director de la residència Huialfàs a Sa Pobla, a l’àrea d’Atenció Sociosanitària; Director de la Llar de Llucmajor, a l’àrea d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics; Directora d’Acolliments Residencials, a l’àrea d’Infància i Família; Cap de Servei de Persones amb Discapacitat, de l’àrea de Persones amb Discapacitat i Innovació Social; Cap de servei d’Inclusió social, de l’esmentada àrea; i Cap de servei de Prevenció Comunitària i Suport Territorial, de l’àrea de Suport Territorial. 

Tots els professionals són funcionaris de carrera amb una ampla experiència en els seus respectius àmbits de feina. En aquest sentit, la consellera els ha donat l’enhorabona i ha puntualitzat que «la vostra bona feina a l’administració vos ha fet mereixedors del lloc de feina que a partir d’avui tendreu en propietat».

Durant l’acte, que també ha comptat amb la presència dels vicepresidents de l’IMAS, Jaume Tortella i Magdalena Gelabert, Alonso ha recordat que «estam treballant en l’estabilització del personal públic amb totes les fórmules que tenim al nostre abast per donar una continuïtat als professionals dels nostres serveis i, per tant, una millor atenció als mallorquins i les mallorquines».

Reduir la temporalitat i optimitzar l’estructura laboral és un dels objectius en matèria de Recursos Humans tant del Consell com de l’IMAS, que al mes de novembre varen iniciar un ambiciós procés d’estabilització, a la vegada que es va convocar aquest concurs de trasllats per convertir en definitives places que fins el moment estaven ocupades en comissió de serveis. La setmana passada es varen publicar les llistes de persones admeses a la primera fase, i està previst que els pròxims dies ho facin les de la segona.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024