IMAS i IBAVI posen en funcionament la primera Oficina Insular d’Habitatge Social per acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat de Mallorca

Aquest nou recurs ofereix assessorament jurídic i social  a la vegada que gestionarà una xarxa de places d’allotjament transitori per donar cobertura a emergències temporals en matèria d’habitatge

Una finestreta única per a qualsevol tipus de consultes i tràmits en matèria d’habitatge dotada amb un equip tècnic especialitzat per acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat habitacional a trobar la millor solució a la seva situació. Amb aquesta intenció neix l’Oficina Insular d’Habitatge Social de Mallorca. Un servei de l’IMAS, en col·laboració amb l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), que ofereix a persones de la Part Forana una atenció directa i integral relacionada amb les necessitats d’habitatge.

«Treballam sense descans per no deixar ningú sense el recurs que necessita. L’habitatge és un bé de primera necessitat i, una vegada més, la coordinació interinstitucional ha resultat clau per engegar aquest nou servei públic que volem convertir en un referent a nivell comunitari, una xarxa d’ajuda i suport per a totes les persones amb dificultats d’allotjament. Donam una atenció completa i personalitzada i promovem iniciatives dirigides a la prevenció i a la protecció», ha destacat la presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, durant la visita a la nova Oficina.

Per la seva part, la gerent de l’IBAVI, Olvido Terrassa, ha afegit que «amb l’obertura d’aquesta oficina donam compliment a la Llei de l’Habitatge de les Illes Balears. En aquesta legislatura hem millorat molt l’atenció a la ciutadania en matèria d’habitatge, hem desplegat oficines a diferents illes i municipis i hem millorat l’atenció presencial i virtual».

Ubicada al número 8 del carrer Pere de Sant Joan d’Inca, l’Oficina Insular d’Habitatge Social, ideada per la Direcció Insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics de l’IMAS, ofereix presencialment assessorament jurídic i social amb les persones amb problemes relacionats amb allotjament, prèvia cita, els dimarts de 13.30 a 19 hores i la resta de dies de 9 a 14 hores. També poden contactar a través del telèfon 971 85 62 95 o del correu oficinahabitatge@imas.conselldemallorca.net.  A més, des d’aquí es desenvoluparan serveis, programes i accions que inclouran la prevenció, mediació i protecció de la ciutadania de Mallorca en matèria d’habitatge. Una feina coordinada amb els serveis socials municipals i entitats socials de l’àmbit. 

Durant la visita, Alonso i Terrassa, han estat acompanyades pel batle d’Inca, Virgilio Moreno, representants de les entitats socials Creu Roja, Càritas, Grec i Intress, i pel director insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics, Omar Lamin, qui ha explicat que «la intenció és que aquest sigui un punt d’informació sobre les opcions que hi ha per afrontar els problemes de pagament de l’habitatge (préstec hipotecari o renda de lloguer), on es trobi intermediació per prevenir la pèrdua d’habitatge i evitar l’exclusió residencial i social, es rebi assessorament relacionat amb els drets i deures derivats d’una relació contractual o informació relacionada amb ajudes en matèria d’habitatge».

Així mateix, des de l’Oficina, ha destacat Lamin, es gestionarà el Programa Habitatges Socials Temporals. Es tracta d’una xarxa d’allotjaments de caràcter transitori que, a dia d’avui i gràcies a un conveni signat amb l’IBAVI, té a la seva disposició un total de 10 immobles repartits a diferents indrets de l’illa, que permet donar suport a les famílies vulnerables que s’han vist afectades per algun procés de desnonament o que es troben en situació d’emergència habitacional i social i necessiten disposar d’una llar.

En aquest sentit, el batle d’Inca ha volgut «agrair a totes les administracions i organitzacions la feina que faran al nostre municipi i a la comarca per apropar un servei molt necessari a la ciutadania, ja que l’accés a l’habitatge és una problemàtica important».

Aquesta xarxa d’habitatges es complementa amb un acompanyament personalitzat i individualitzat a les persones usuàries per afavorir-ne el procés d’integració social i evitar que acabin al circuit de l’exclusió social.

En aquest sentit, la titular de Drets Socials del Consell de Mallorca ha explicat que «la nostra responsabilitat és protegir les persones més vulnerables, evitar que ningú quedi al carrer i ho fem apostant de forma prioritària per la proximitat i per la desinstitucionalització i treballant a la vegada en la recerca  de solucions a llarg termini que garanteixin la seva estabilitat i benestar».

A més d’aquests serveis, l’Oficina desenvolupa altres quatre programes:

–    Programa Lloguer Assequible
Consisteix en sensibilitzar la població en relació amb la problemàtica de l’habitatge i sobre la necessitat de formar part de la solució que pugui revertir aquesta situació amb la captació de cases per a lloguer assequible, assessorant els propietaris sobre els beneficis, seguretat i estabilitat jurídica per a ells i, la col·laboració en un projecte social que dona oportunitats a la ciutadania de Mallorca.

L’objectiu és crear una borsa d’habitatges de lloguer a baix preu i una borsa de persones, famílies o unitats de convivència en situació o risc de vulnerabilitat residencial i social, que necessitin optar a una vivenda.

–    Programa Pel Dret Energètic
Acompanyament, assessorament i gestió relativa a la garantia del manteniment de subministres bàsics.

–    Programa Forma Habitatge
Sessions formatives i tallers grupals per als ciutadans i professionals.

–    Programa Noves Alternatives d’Habitatge
Informació/assessorament sobre cohabitatge sènior, habitatge col·laboratiu, etc.

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou