IMAS i IBAVI posen en funcionament la primera Oficina Insular d’Habitatge Social per acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat de Mallorca

Aquest nou recurs ofereix assessorament jurídic i social  a la vegada que gestionarà una xarxa de places d’allotjament transitori per donar cobertura a emergències temporals en matèria d’habitatge

Una finestreta única per a qualsevol tipus de consultes i tràmits en matèria d’habitatge dotada amb un equip tècnic especialitzat per acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat habitacional a trobar la millor solució a la seva situació. Amb aquesta intenció neix l’Oficina Insular d’Habitatge Social de Mallorca. Un servei de l’IMAS, en col·laboració amb l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), que ofereix a persones de la Part Forana una atenció directa i integral relacionada amb les necessitats d’habitatge.

«Treballam sense descans per no deixar ningú sense el recurs que necessita. L’habitatge és un bé de primera necessitat i, una vegada més, la coordinació interinstitucional ha resultat clau per engegar aquest nou servei públic que volem convertir en un referent a nivell comunitari, una xarxa d’ajuda i suport per a totes les persones amb dificultats d’allotjament. Donam una atenció completa i personalitzada i promovem iniciatives dirigides a la prevenció i a la protecció», ha destacat la presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, durant la visita a la nova Oficina.

Per la seva part, la gerent de l’IBAVI, Olvido Terrassa, ha afegit que «amb l’obertura d’aquesta oficina donam compliment a la Llei de l’Habitatge de les Illes Balears. En aquesta legislatura hem millorat molt l’atenció a la ciutadania en matèria d’habitatge, hem desplegat oficines a diferents illes i municipis i hem millorat l’atenció presencial i virtual».

Ubicada al número 8 del carrer Pere de Sant Joan d’Inca, l’Oficina Insular d’Habitatge Social, ideada per la Direcció Insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics de l’IMAS, ofereix presencialment assessorament jurídic i social amb les persones amb problemes relacionats amb allotjament, prèvia cita, els dimarts de 13.30 a 19 hores i la resta de dies de 9 a 14 hores. També poden contactar a través del telèfon 971 85 62 95 o del correu oficinahabitatge@imas.conselldemallorca.net.  A més, des d’aquí es desenvoluparan serveis, programes i accions que inclouran la prevenció, mediació i protecció de la ciutadania de Mallorca en matèria d’habitatge. Una feina coordinada amb els serveis socials municipals i entitats socials de l’àmbit. 

Durant la visita, Alonso i Terrassa, han estat acompanyades pel batle d’Inca, Virgilio Moreno, representants de les entitats socials Creu Roja, Càritas, Grec i Intress, i pel director insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics, Omar Lamin, qui ha explicat que «la intenció és que aquest sigui un punt d’informació sobre les opcions que hi ha per afrontar els problemes de pagament de l’habitatge (préstec hipotecari o renda de lloguer), on es trobi intermediació per prevenir la pèrdua d’habitatge i evitar l’exclusió residencial i social, es rebi assessorament relacionat amb els drets i deures derivats d’una relació contractual o informació relacionada amb ajudes en matèria d’habitatge».

Així mateix, des de l’Oficina, ha destacat Lamin, es gestionarà el Programa Habitatges Socials Temporals. Es tracta d’una xarxa d’allotjaments de caràcter transitori que, a dia d’avui i gràcies a un conveni signat amb l’IBAVI, té a la seva disposició un total de 10 immobles repartits a diferents indrets de l’illa, que permet donar suport a les famílies vulnerables que s’han vist afectades per algun procés de desnonament o que es troben en situació d’emergència habitacional i social i necessiten disposar d’una llar.

En aquest sentit, el batle d’Inca ha volgut «agrair a totes les administracions i organitzacions la feina que faran al nostre municipi i a la comarca per apropar un servei molt necessari a la ciutadania, ja que l’accés a l’habitatge és una problemàtica important».

Aquesta xarxa d’habitatges es complementa amb un acompanyament personalitzat i individualitzat a les persones usuàries per afavorir-ne el procés d’integració social i evitar que acabin al circuit de l’exclusió social.

En aquest sentit, la titular de Drets Socials del Consell de Mallorca ha explicat que «la nostra responsabilitat és protegir les persones més vulnerables, evitar que ningú quedi al carrer i ho fem apostant de forma prioritària per la proximitat i per la desinstitucionalització i treballant a la vegada en la recerca  de solucions a llarg termini que garanteixin la seva estabilitat i benestar».

A més d’aquests serveis, l’Oficina desenvolupa altres quatre programes:

–    Programa Lloguer Assequible
Consisteix en sensibilitzar la població en relació amb la problemàtica de l’habitatge i sobre la necessitat de formar part de la solució que pugui revertir aquesta situació amb la captació de cases per a lloguer assequible, assessorant els propietaris sobre els beneficis, seguretat i estabilitat jurídica per a ells i, la col·laboració en un projecte social que dona oportunitats a la ciutadania de Mallorca.

L’objectiu és crear una borsa d’habitatges de lloguer a baix preu i una borsa de persones, famílies o unitats de convivència en situació o risc de vulnerabilitat residencial i social, que necessitin optar a una vivenda.

–    Programa Pel Dret Energètic
Acompanyament, assessorament i gestió relativa a la garantia del manteniment de subministres bàsics.

–    Programa Forma Habitatge
Sessions formatives i tallers grupals per als ciutadans i professionals.

–    Programa Noves Alternatives d’Habitatge
Informació/assessorament sobre cohabitatge sènior, habitatge col·laboratiu, etc.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024