El Consell de Mallorca es compromet a la creació del primer Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca

El ple ha donat el sus a l’elaboració d’aquest document que promourà la coordinació entre les administracions a l’hora de fer polítiques sobre infants i adolescents

El ple del Consell de Mallorca ha donat llum verda avui a la creació del primer Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM), que elaborarà l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) amb el compromís que l’any 2022 la institució insular disposi d’un instrument que l’ajudi a introduir la perspectiva de la infància i l’adolescència a totes les polítiques que dugui a terme.  La proposta ha sortit endavant per unanimitat.

L’objectiu de l’IMAS és dissenyar un Pla on es visibilitzi d’una manera clara la situació que viuen els infants i els adolescents a l’illa, així com les seves necessitats i els objectius a aconseguir, i contribueixi a millorar la coordinació i la cooperació entre departaments, administracions, entitats i agents socials implicats en l’àmbit de la infància i l’adolescència per tal de garantir els seus drets.

Amb l’aprovació en Ple de la declaració del compromís d’engegar el PADIAM es dona el sus perquè l’àrea d’Infància i Família de l’IMAS pugui començar amb l’etapa de diagnòstic durant la qual es recaptarà tota la informació qualitativa i la normativa actual i poder tenir una radiografia clara del punt de partida real que viuen els infants i els adolescents a l’illa.

Els pròxims dies el conseller de Drets Socials i president de l’IMAS, Javier de Juan, nomenarà els professionals que formaran part dels grups i comissions que participaran en el Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca que són:

•    Grup dinamitzador, professionals de l’equip de promoció de drets de la infància i l’adolescència, que s’encarregaran de la recerca i preparació de material i reunions.
•    Mesa de coordinació tècnica, formada pel personal tècnic dels diferents departaments del consell que tenen incidència en la infància i responsables de la coordinació interna de les actuacions que es duguin a terme, així com de les propostes que requereixin una coordinació externa.
•    Comissió insular de coordinació en infància i adolescència. És l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor, adscrit a l’IMAS, que té com a finalitat la coordinació de les actuacions en matèria de drets i atenció a la infància i l’adolescència que es duguin a terme en l’àmbit territorial del Consell de Mallorca.
•    Consell insular de la infància i l’adolescència com a òrgan de participació del PADIAM. És un «consell de consells» ja que el formaran membres dels consells infantils i adolescents de Mallorca.

Està previst que de gener a abril de 2022 es dugui a terme l’etapa operativa, durant la qual es redactaran propostes d’actuació que contribueixin a aconseguir els objectius desitjats en quant a les polítiques sobre infants i adolescents. Les propostes versaran sobre dotze eixos:

•    Salut
•    Educació
•    Serveis socials
•    Família
•    Cultura, oci i temps lliure
•    Esports
•    Medi ambient i desenvolupament sostenible
•    Mitjans de comunicació social
•    Sistemes de participació.
•    Mobilitat i transport
•    Espais públics i urbanisme
•    Igualtat i diversitat

El mes de maig de 2022 tornarà a plenari l’aprovació del Pla i s’iniciarà la fase de seguiment amb dues reunions anuals (maig i setembre) per avaluar la seva implementació. 

Noticies relacionades:

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca