El Consell de Mallorca es compromet a la creació del primer Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca

El ple ha donat el sus a l’elaboració d’aquest document que promourà la coordinació entre les administracions a l’hora de fer polítiques sobre infants i adolescents

El ple del Consell de Mallorca ha donat llum verda avui a la creació del primer Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca (PADIAM), que elaborarà l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) amb el compromís que l’any 2022 la institució insular disposi d’un instrument que l’ajudi a introduir la perspectiva de la infància i l’adolescència a totes les polítiques que dugui a terme.  La proposta ha sortit endavant per unanimitat.

L’objectiu de l’IMAS és dissenyar un Pla on es visibilitzi d’una manera clara la situació que viuen els infants i els adolescents a l’illa, així com les seves necessitats i els objectius a aconseguir, i contribueixi a millorar la coordinació i la cooperació entre departaments, administracions, entitats i agents socials implicats en l’àmbit de la infància i l’adolescència per tal de garantir els seus drets.

Amb l’aprovació en Ple de la declaració del compromís d’engegar el PADIAM es dona el sus perquè l’àrea d’Infància i Família de l’IMAS pugui començar amb l’etapa de diagnòstic durant la qual es recaptarà tota la informació qualitativa i la normativa actual i poder tenir una radiografia clara del punt de partida real que viuen els infants i els adolescents a l’illa.

Els pròxims dies el conseller de Drets Socials i president de l’IMAS, Javier de Juan, nomenarà els professionals que formaran part dels grups i comissions que participaran en el Pla de l’Atenció i els Drets de la Infància i l’Adolescència de Mallorca que són:

•    Grup dinamitzador, professionals de l’equip de promoció de drets de la infància i l’adolescència, que s’encarregaran de la recerca i preparació de material i reunions.
•    Mesa de coordinació tècnica, formada pel personal tècnic dels diferents departaments del consell que tenen incidència en la infància i responsables de la coordinació interna de les actuacions que es duguin a terme, així com de les propostes que requereixin una coordinació externa.
•    Comissió insular de coordinació en infància i adolescència. És l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor, adscrit a l’IMAS, que té com a finalitat la coordinació de les actuacions en matèria de drets i atenció a la infància i l’adolescència que es duguin a terme en l’àmbit territorial del Consell de Mallorca.
•    Consell insular de la infància i l’adolescència com a òrgan de participació del PADIAM. És un «consell de consells» ja que el formaran membres dels consells infantils i adolescents de Mallorca.

Està previst que de gener a abril de 2022 es dugui a terme l’etapa operativa, durant la qual es redactaran propostes d’actuació que contribueixin a aconseguir els objectius desitjats en quant a les polítiques sobre infants i adolescents. Les propostes versaran sobre dotze eixos:

•    Salut
•    Educació
•    Serveis socials
•    Família
•    Cultura, oci i temps lliure
•    Esports
•    Medi ambient i desenvolupament sostenible
•    Mitjans de comunicació social
•    Sistemes de participació.
•    Mobilitat i transport
•    Espais públics i urbanisme
•    Igualtat i diversitat

El mes de maig de 2022 tornarà a plenari l’aprovació del Pla i s’iniciarà la fase de seguiment amb dues reunions anuals (maig i setembre) per avaluar la seva implementació. 

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024