El Consell de Mallorca aprova els pressuposts del 2024

És el pressupost més elevat de la història de la institució amb 646 milions i un de cada dos euros es destina a polítiques socials

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat de forma definitiva els pressuposts de la institució per al 2024, amb els vots a favor dels grups que formen l’equip de Govern, amb l’abstenció dels consellers d’El Pi i el vot en contra de la resta de l’oposició.

D’altra banda, durant la sessió plenària, també s’han desestimat les al·legacions presentades als pressupostos inicials per part del PSIB-PSOE i Més per Mallorca amb el vot dels grups que formen l’equip de Govern després que Intevenció general del Consell de Mallorca hagi emès un informe favorable avalant que “els comptes de l’equip de govern estan anivellats i s’han aprovat en temps i forma”.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat que “els pressuposts del 2024 són uns pressuposts equilibrats, realistes, de gestió eficient per resoldre els problemes dels ciutadans i són els primers d’aquest mandat, els primers d’una nova era: la del canvi, la de la il·lusió, de complir amb la paraula donada i de feina”.

Pressuposts 2024: més d’un euro de cada dos es destinen a polítiques socials

Els pressuposts del Consell de Mallorca per al 2024 ascendeixen a 646 milions d’euros en termes consolidats amb totes les entitats i organismes autònoms. Una xifra que representa un augment de 40,2 milions d’euros. És a dir, un 6,6 % més que enguany.

La despesa per a polítiques socials arriba als 351 milions d’euros per al 2024, xifra que suposa el 54,3 % del total dels pressuposts. La consellera d’Hisenda i Funció Pública, Pilar Bonet, ha assenyalat que «més d’un de cada dos euros van destinats a polítiques socials».

Llorenç Galmés ha assenyalat que l’increment del 6,6 % en el pressupost de la Direcció Insular de Famílies, on estan integrades les polítiques d’igualtat, demostra el compromís del Consell de Mallorca en la lluita per la igualtat i l’erradicació de la violència contra les dones.

Així, els pressuposts de la institució insular per a l’any que ve es basen en cinc eixos: les polítiques socials, la cultura, el municipalisme, la mobilitat i el medi ambient. Hi destaca l’increment de la inversió destinada als pobles de Mallorca, que ascendeix a 71 milions d’euros per a l’any que ve. Així mateix, la despesa en polítiques mediambientals creix un 7,8 % fins arribar als 55,6 milions d’euros el 2024.

Benestar Social

El Departament de Benestar Social és el que disposa de més pressupost: un total de 288 milions d’euros, que representen el 44 % del pressupost total del Consell de Mallorca per al 2024. El pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per a l’any que ve augmenta un 4,5 % respecte d’enguany. Entre els projectes més importants destaca el Pacte per la discapacitat, que s’incrementa un 37 % fins arribar als 79 milions d’euros. Així mateix, es destinen 17,4 milions d’euros en concepte de serveis socials comunitaris bàsics per als municipis. També creix la partida del SAID fins als 12,2 milions d’euros. D’aquesta manera, el Consell de Mallorca reforça els serveis d’atenció integral a domicili, perquè les persones dependents puguin ser ateses a casa seva amb la màxima qualitat.

Presidència

El pressupost del Departament de Presidència per al 2024 serà de 37,4 milions d’euros, un 6,6 % més que enguany. Representa el 6 % del pressupost total de la institució insular. Hi destaca la partida de 300.000 euros de la Direcció Insular de Famílies, per impulsar i implementar polítiques d’igualtat i de lluita per a l’erradicació de la violència de gènere. També la inversió d’1,2 milions d’euros per a polítiques de joventut, mig milió d’euros més que enguany. D’altra banda, el Consorci Serra de Tramuntana disposarà d’un pressupost de 2,6 milions d’euros.

Territori, Mobilitat i Infraestructures

El Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures disposarà d’un pressupost de 131,5 milions d’euros per al 2024. És a dir, un 6 % més que enguany, amb l’objectiu de desembossar les carreteres de Mallorca. Suposa el 20 % del pressupost total de la institució insular. Hi destaca la inversió de 54,2 milions d’euros per a la millora i per al manteniment de la xarxa viària de l’illa; 25 milions d’euros per a projectes nous i per a l’eliminació de punts negres de les carreteres; així com els 14 milions d’euros per al Pla d’Accessos a Palma. També creix la dotació de la ITV per millorar el servei que presta als ciutadans, amb un pressupost que suma 19 milions d’euros.

Hisenda i Funció Pública

El Departament d’Hisenda i Funció Pública té per al 2024 un pressupost de 61,4 milions d’euros, que representa el 9 % del pressupost total del Consell de Mallorca. Hi destaca l’increment d’un 24 % de la dotació destinada al servei dels Bombers de Mallorca, fins arribar als 32,5 milions d’euros. S’hi engloben els 3 milions per renovar els recursos i la flota de vehicles, la finalització de les obres del nou parc de Manacor i la construcció del parc de Santanyí, amb una aportació inicial de 3 milions d’euros.

Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

El Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local disposarà d’un pressupost de 42,7 milions d’euros per al 2024, xifra que suposa el 7 % del pressupost total del Consell de Mallorca. L’any que ve la institució insular duplica les inversions del Pla d’Obres i Serveis (POS) fins als 20 milions d’euros. Així mateix, es destinaran 3 milions d’euros als Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i per al Clima. També s’invertiran 20 milions d’euros per millorar la xarxa d’aigua municipal.

Medi Ambient, Medi Rural i Esports

El Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports tendrà un pressupost de 36 milions d’euros, que suposa el 6 % del pressupost total del Consell de Mallorca. Entre les principals partides destaquen els 2,5 milions d’euros per a la gestió dels refugis.
D’altra banda, a l’àrea d’Esports hi trobam les ajudes als municipis per renovar les instal•lacions esportives, per un valor de 5 milions d’euros, i l’augment d’un 11 % de les subvencions per a les federacions esportives.

El pressupost de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca augmenta un 18,3 % respecte d’enguany i arriba fins als 4 milions d’euros, amb l’objectiu de recuperar l’esplendor del trot, millorant-ne les instal•lacions i incrementant els premis de les carreres.

Cultura i Patrimoni

El pressupost del Departament de Cultura i Patrimoni és un dels que més augmenta, fins a un 17 %, i ascendeix als 32,5 milions d’euros per al 2024. Entre els projectes més importants destaca la creació de l’Institut Cultural de Mallorca, amb 3,6 milions d’euros i la inversió de 400.000 euros per convertir la Misericòrdia en el centre cultural de rellevància de Palma. Així mateix, es destinarà un milió d’euros per a la posada en marxa de la marca Artesania de Mallorca.

Turisme

El Departament de Turisme gestionarà l’any que ve un pressupost de 16,6 milions d’euros, un 22 % més que el 2023, amb la finalitat de lluitar contra l’oferta il•legal. Suposa el 3 % del pressupost global de la institució insular. Les inversions destinades a ordenació turística incrementen un 13,5 % i arriben gairebé als 6 milions d’euros. Hi destaca també la partida de 400.000 euros per a la incorporació de vuit tècnics nous, per agilitzar la tramitació de les sancions, així com la dotació de 500.000 euros per a la digitalització i per als programes informàtics del Departament.

Noticies relacionades:

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca

29 de maig de 2024

Durant la visita el president també s’ha reunit amb l’Associació Balear de la Malaltia de Huntington