314 nous usuaris comencen a rebre la Renda Mínima d’Inserció aquest mes

L’IMAS destina més de 906.000 € als nous pagaments

Un total de 314 nous usuaris comecen a rebre la Renda Mínima d’Inserció (RMI), a partir d’aquest mes d’abril. Això suposa una despesa de més de 906.000€ per a fer front a aquest nous pagaments.

La incorporació d’aquests nous usuaris respon al fet que des de l’IMAS s’ha treballat per aconseguir uns protocols més àgils en la coordinació de la valoració dels usuaris entre els serveis municipals d’Atenció Primària i el servei de Prestacions de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), del Consell de Mallorca.

Així mateix, aquest augment és possible gràcies al fet que s’ha reduit el temps d’espera per accedir a la RMI, donant resposta a una reivindicació dels municipis. D’aquesta manera es dóna una millor atenció als usuaris, atenent les seves necessitats urgents. En aquest sentit, està previst que en els pròxims mesos es pugui donar resposta a la sol·licitud en el mes en curs.

La RMI és un programa gestionat per l’IMAS, que s’estableix com un instrument propi dels serveis socials per aconseguir la inserció i la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i/o immergides en processos d’exclusió social. Tècnicament, s’articula a través de dos eixos complementaris; es tracta d’una prestació econòmica per una banda, i els plans d’inserció i/o reinserció social i laboral, per l’altra.
Les prestacions econòmiques de la RMI tenen caràcter subsidiari respecte de les prestacions econòmiques que tenen un major import, i es complementen amb prestacions finalistes de serveis socials que puguin correspondre al titular o a qualsevol dels membres del seu nucli o unitat familiar.

La RMI és una prestació de caràcter mensual que s’atorga als perceptors quan aquests ja no tenen dret a rebre cap altre tipus de prestació. Per a poder percebre-la, els sol·licitants ha de cumplir una sèrie de requisits, que venen determinats (pel que fa a la documentació necessària pel tràmit), per una resolució d’intervenció amb data de 25 de novembre de 2011, mitjançant la qual s’estableix que tal i com ho disposa el Reial Decret 1065/2007 de 21 de juliol, les persones físiques que no tenguin nacionalitat espanyola han de tenir un número d’identificació fiscal per a les seves relacions de naturalesa o trascendència tributària, els mateixos criteris que s’apliquen als perceptors de la RMI d’altres comunitats com  Catalunya o Madrid. 

Noticies relacionades:

22 de juliol de 2024

El programa està adreçat a persones d’entre 18 i 30 anys que actualment no estan fent feina

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació