Inclusió Social

Metodologia Housing (Primera Llar)

Es un servei que té com a objectiu principal facilitar un habitatge normalitzat i estable amb acompanyament socioeducatiu des del qual realitzar un procés de recuperació, empoderament i autonomia personal.

Són 80 habitatges per a 80 persones, les quals, si l’habitatge ho permet, poden convidar alguna altra persona (parella, amic/ga) a conviure.

Qui hi pot accedir?

Les persones candidates són persones de perfil de serveis residencial de baixa exigència de la Xarxa d’inserció Social, i que entren i surten sovint d’aquests centres i resten molt de temps al carrer, o que estan al carrer de llarga durada i la UMES en fa el seguiment.

Han de ser persones majors de 18 anys que romanen al carrer i que manifestin motivació per viure en un habitatge, accepten voluntàriament el suport professional del Servei amb un contacte mínim setmanal.

Han d’estar disposats a contribuir al cost de l’habitatge, respectar la convivència veïnal i de comunitat, i han de ser autònomes funcionalment.