Gerència i gestió

gerència

Borsí d'ATS/DUI

Què és?

Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones integrants de la borsa de treball de d'ATS/DUI
.