Gerència i gestió

gerència

Comissions de serveis obertes a personal d'altres administracions

Què és?

Convocatòries de comissió de serveis de llocs de feina de l'IMAS obertes a personal d'altres administracions.

Convocatòries recents:

Resolució de convocatòria de Comissió de Serveis del lloc de feina Responsable d'Àrea Assistencial de la Residència Bonanova. CS 1/2014

Resolució de la Presidenta de l'IMAS per la qual s'aprova la convocatòria per proveir en Comissió de Serveis de caràcter voluntària el lloc de feina de coordinador/a del Servei Psicogerontològic de la Llar d'Ancians.

Resolució de convocatòria de Comissió de Serveis del lloc de feina coordinador/a del Servei Psicogerontològic de la Llar dels Ancians. CS 2/2014

Resolució de la Presidenta de l'IMAS per la qual s'aprova la convocatòria per proveir en Comissió de Serveis de caràcter voluntària el lloc de feina de Responsable d'Àrea Assistencial de la Residència Bonanova.

Resolució de convocatòria de Comissió de Serveis per lliure designació del lloc de feina de Director/a de la Residència Huialfàs. CS 3/2014 LLD

Resolució de convocatòria de Comissió de Serveis per Lliure designació del lloc de feina de Director/a de la Residència Huialfàs. Termini de presentació de sol·licituds del 6 al 13 de març de 2014.
.