Gerència i gestió

gerència

Borsí de tècnic superior en administració de sistemes informàtics

Què és?

En data 31 de gener de 2019 s'ha publicat la llista definitiva baremada de persones admeses que forman part d'una borsa de l'especialitat d'Informàtica, Grup de Classificació Professional B (Títol de Formació Professional de tècnic-a superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa o equivalent).

El termini de presentació de recursos és de l'1 al 28 de febrer de 2019 (amdós inclosos).

En data 11 de desembre de 2018 s'ha publicat la llista provisional baremada de persones admeses que forman part d'una borsa de l'especialitat d'Informàtica, Grup de Classificació Professional B (Títol de Formació Professional de tècnic-a superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa o equivalent).

El termini de presentació de reclamacions és del 12 al 28 de desembre de 2018 (amdós inclosos).

En data 10 de desembre de 2018 s'ha publicat la resolució de la presidenta de l'IMAS per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per formar part d'una borsa de l'especialitat d'Informàtica, Grup de Classificació Professional B (Títol de Formació Professional de tècnic-a superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa o equivalent).

Les persones interessades disposen d'un termini d'un mes per presentar recurs d'alçada. Termini: del 11 de desembre de 2018 al 10 de gener de 2019 (ambdós inclosos).

En data 13 de novembre de 2018 s'ha publicat la resolució de la presidenta de l'IMAS per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses per formar part d'una borsa de l'especialitat d'Informàtica, Grup de Classificació Professional B (Títol de Formació Professional de tècnic-a superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa o equivalent.

El termini de presentació d'esmenes és del 14 al 27 de novembre de 2018 (ambdós inclosos).

En data 29 de setembre de 2018 s'ha publicat la resolució de la presidenta de l'IMAS per la qual es convoca un concurs per formar part d'una borsa de l'especialitat d'Informàtica, Grup de Classificació Professional B (Títol de Formació Professional de tècnic-a superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa o equivalent.

El termini de presentació de sol·licituds és de l'1 al 22 d'octubre de 2018 (ambdós inclosos).

Les sol·licituds es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

 

.