Gerència i gestió

gerència

Certificat dels serveis previs a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials a l'efecte de triennis

Què és?

Les persones que han fet feina a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials poden sol·licitar un certificat dels serveis previs.

.