Gent gran

Foto persona major amb infant

Residències

Què és?

És una xarxa pública i concertada de centres que té com a objectiu oferir una atenció integral centrada en la persona major. Els centres estan adaptats a la normativa legal vigent i a la normativa d’accesibilitat.

L’objectiu és vetllar pel benestar de les persones residents a partir d’una atenció integral centrada en la persona des de l’àmbit sociosanitari. Aquesta atenció potencia aspectes preventius, mitjançant la promoció de l’autonomia personal a partir de les possibilitats de cada resident.

-Consultau el document adjunt amb la normativa

Què ofereix?

Hi ha una diversitat de modalitats d’estades a diferents indrets de Mallorca:

  • Règim d’estada permanent
  • Règim d’estada temporal de 24 hores

A qui s'adreça?

Persones residents i els seus familiars.

Com accedir-hi?

  • Part forana: a través del treballador/dora social dels serveis socials municipals
  • Palma: a través dels centres de salut

Horari d'atenció

Les 24 hores, els 365 dies de l’any

Atenció

Per a més informació: 971 763 325 - ext. 4129

.