Serveis concertats

Serveis de la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social.

Procediments de concertació en tramitació.

– Concertació social pel procediment d’urgència del servei ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament.

Places a concertar: 1.346 i places de serveis i/o suports complementaris
Preu/plaça: 47,18 €/dia (IVA exempt)
Pressupost: 14.593.174,20 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 11452 de 04/08/2021 (BOIB núm. 105, de 07/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71306

– Concertació social pel procediment d’urgència del servei d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.

Places a concertar: 334 i places de serveis i/o suports complementaris
Pressupost: 9.647.373,40 € (IVA exempt)
Preu/plaça: 74,64 €/dia (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 12252 de 16/08/2021 (BOIB núm. 111, de 21/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71949

– Concertació social pel procediment d’urgència del servei d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física.

Places a concertar: 18 i places de serveis i/o suports complementaris
Pressupost: 510.401,40 € (IVA exempt)
Preu/plaça: 74,64 €/dia (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 12092 d’11/08/2021 (BOIB núm. 110, de 19/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71656

– Concertació social pel procediment d’urgència del servei d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per trastorn immunològic.

Places a concertar: 5 places
Pressupost: 136.218,00 € (IVA exempt)
Preu/plaça: 74,64 €/dia (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 12094, d’11/08/2021 (BOIB núm. 110, de 19/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71795

– Concertació social pel procediment d’urgència del servei d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat física.

Places a concertar: 30 places
Pressupost: 153.982,80 € (IVA exempt)
Preu/plaça: 427,73 €/mes (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 12254, de 16/08/2021 (BOIB núm. 111, de 21/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=72002

– Concertació social del servei de funció tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.

Places a concertar: 31 places
Pressupost: 51.194,64 € (IVA exempt)
Preu/plaça: 137,62 €/mes (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 12095, d’11/08/2021 (BOIB núm. 108, de 14/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71684

Concertació social del servei de funció tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.

Places a concertar: 31 places
Pressupost: 51.194,64 € (IVA exempt)
Preu/plaça: 137,62 €/mes (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 12095, d’11/08/2021 (BOIB núm. 108, de 14/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71684

Concertació social pel procediment d’urgència del servei de funció tutelar per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament.

Places a concertar: 210 places
Pressupost: 346.802,40 € (IVA exempt)
Preu/plaça: 137,62 €/mes (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 12253, de 16/08/2021 (BOIB núm. 110, de 19/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71866

Concertació social pel procediment d’urgència del servei de suport a l’habitatge per a persones amb discapacitat física.

Places a concertar: 40 places
Pressupost: 561.662,00 € (IVA exempt)
Preu/plaça: 38,47 €/dia (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 12135, de 12/08/2021 (BOIB núm. 110, de 19/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=71723