Serveis concertats

Serveis de la Direcció Insular d’Infància i Família.

Acords d’acció concertada vigents.  

Concertació pel procediment d’urgència del servei d’acolliment familiar permanent amb família pròpia, en família externa (niu), servei de seguiment preadoptiu i postadoptiu:
Places concertades: 600 places
Preu/plaça: 162,37 €/mes (IVA exempt)
Import concertat: 1.169.064,00 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 232 de 12/02/2021 (BOIB núm 40, de 23/03/2021)

INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I DE SERVEIS SOCIALS (INTRESS)
CIF: G08973224
Places concertades: 600 places
Import concertat: 1.169.064,00 € (IVA exempt)
Data formalització: 12/02/2021
Durada: 1 any (15/02/2021 al 14/02/2022)

– Concertació pel procediment d’urgència del servei d’intervenció familiar en el domicili
Places concertades: 90 places
Preu/plaça: 768,66 €/mes (IVA exempt)
Import concertat: 830.152,80 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 228 de 12/02/2021 (BOIB núm 40, de 23/03/2021)

GRUP D’EDUCADORS DE CARRER (GREC)
CIF: G07267628
Places concertades: 90 places
Import concertat: 830.152,80 € (IVA exempt)
Data formalització: 12/02/2021
Durada: 1 any (15/02/2021 al 14/02/2022)

– Concertació pel procediment d’urgència del servei d’acolliment residencial bàsic per a infància i adolescència en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS
Places concertades: 202
Preu/plaça: 155,57 €/dia (IVA exempt) per a any 2021 i 158,64 €/dia (IVA exempt) per a l’any 2022
Import concertat: 11.506.764,36 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 868 de 24/02/2021 (BOIB núm. 50, de 15/04/2021)

GRUP D’EDUCADORS DE CARRER (GREC)
CIF: G07267628
Places concertades: 8 places
Import concertat: 455.713,44 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

FUNDACIÓ INSTITUCIÓ NATZARET
CIF: G07038714
Places concertades: 34 places
Import concertat: 1.936.782,12 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

FUNDACIÓN PADRE MONTALVO
CIF:G07138027
Places concertades: 20 places
Import concertat: 1.139.283,60 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

FUNDACIÓN ALDABA
CIF:G82453606
Places concertades: 24 places
Import concertat: 1.367.140,32 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

ASSOCIACIÓ AMÉS
CIF:G57320012
Places concertades: 16 places
Import d’adjudicat: 911.426,88 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

COMUNIDAD EN PALMA DE MALLORCA TERCIARIAS TRINITARIAS PROV DEP CURIA GENERAL PALMA
CIF: R0700111H
Places concertades: 40 places
Import concertat: 2.278.567,20 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

FUNDACIÓ MINYONES
CIF: G07042013
Places concertades: 24 places
Import concertat: 1.367.140,32 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I DE SERVEIS SOCIALS (INTRESS)
CIF: G08973224
Places concertades: 16 places
Import concertat: 911.426,88 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA
CIF: G84913946
Places concertades: 12 places
Import concertat: 683.570,16 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
CIF: G73038457
Places concertades: 8 places
Import concertat: 455.713,44 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

– Concertació pel procediment d’urgència del servei d’acolliment residencial especial per a persones menors d’edat amb trastorns de conducta en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS
Places concertades: 24 places
Preu/plaça: 241,05 €/dia (IVA exempt) per l’any 2021 i 245,84 €/dia (IVA exempt) per l’any 2022
Import concertat: 2.121.944,40 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 2617 de 26/03/2021 (BOIB núm. 50, de 15/04/2021)

FUNDACIÓN DIAGRAMA
CIF: G73038457
Places concertades: 8 places
Import concertat: 707.314,80 € (IVA exempt)
Data formalització: 29/03/2021
Durada: 1 any (01/04/2021 al 31/03/2022)

FUNDACIÓ INSTITUCIÓ NATZARET
CIF: G07038714
Places concertades: 8 places
Import concertat: 707.314,80 € (IVA exempt)
Data formalització: 29/03/2021
Durada: 1 any (01/04/2021 al 31/03/2022)

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ISLAS BALEARES (AMADIBA)
CIF: G07758667
Places concertades: 8 places
Import concertat: 707.314,80 € (IVA exempt)
Data formalització: 29/03/2021
Durada: 1 any (01/04/2021 al 31/03/2022)

– Concertació pel procediment d’urgència del servei d’acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de protecció embarassades o amb càrregues familiars en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS
Places concertades: 6 places
Preu/plaça: 143,72 €/dia (IVA exempt) per l’any 2021 i 146,54 €/dia (IVA exempt) per l’any 2022
Import concertat: 315.745,08 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 867 de 24/02/2021 (BOIB núm. 61, d’11/05/2021)

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD AMARANTA
CIF: G84913946
Places concertades: 6 places
Import concertat: 315.745,08 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)

– Concertació pel procediment d’urgència del servei d’acolliment residencial especial per a persones menors d’edat estrangeres no acompanyades en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS
Places concertades: 16 places
Preu/plaça: 176,32 €/dia (IVA exempt) per l’any 2021 i 179,79 €/dia (IVA exempt) per l’any 2022
Import concertat: 1.032.984,48 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Resolució d’adjudicació: Resolució núm. 869 de 24/02/2021 (BOIB núm. 59, de 06/05/2021)

ASSOCIACIÓ AMÉS
CIF: G57320012
Places concertades: 16
Import concertat: 1.032.984,48 € (IVA exempt)
Data formalització: 26/02/2021
Durada: 1 any (01/03/2021 al 28/02/2022)