Serveis concertats

Serveis de la Direcció Insular d’Infància i Família.

Procediments de concertació en tramitació.

Actualment, el IMAS no té cap procediment de concertació en tramitació, de la Direcció Insular d’Infància i Família.