Serveis concertats

Serveis de la Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària.

Acords d’acció concertada vigents.

Actualment, el IMAS no té cap procediment de concertació en tramitació, de la Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària.