Serveis concertats

Serveis de la Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària.

Procediments de concertació en tramitació.

– Concertació social, per procediment d’urgència, del servei de centre de dia per a persones majors en situació de dependència del terme municipal de Palma.
Places a concertar: 50 places
Preu/plaça:
     Grau I: 30,35 €/dia (IVA exempt)
     Grau II: 34,79 €/dia (IVA exempt)
     Grau III: 40,00 €/dia (IVA exempt)
Pressupost: 345.438,75 € (IVA exempt)
Durada: 1 any
Convocatòria: Resolució núm. 12466 de 18/08/2021 (BOIB núm. 114, de 26/08/2021)
Enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=72152