Inclusió Social

Reinserció Social per a població penitenciària i ex-reclusos

Es tracta d’un recurs que consta de dos programes:

  • Un centre d’acolliment: per a atendre les persones que surten de presó i es troben en situació d’exclusió social, sense xarxa de suport, en estat de sensellarisme i amb possibilitats d’inserció sociolaboral. Permet cobrir les necessitats bàsiques d’allotjament, higiene i alimentació, així com l’acompanyament a la inserció sociolaboral.
  • Un programa d’acompanyament: per a persones recluses i ex-reclusas que no està dotat de places d’allotjament, amb l’objectiu de secundar i orientar a la persona en el seu procés: suport emocional, gestions administratives, orientació laboral, etc. Es pot donar dins del centre penitenciari per a preparar la sortida i connectar amb recursos de fora del centre penitenciari i també quan les persones surten de presó i es troben ateses per qualsevol recurs de la Xarxa d’Inserció Social.

A qui es dirigeix?

El centre d’acollida té una capacitat de 10 persones.

Les persones beneficiàries són derivades per l’àrea de treball social del centre penitenciari de Palma.