Vuit de cada deu professionals que fan feina a l’IMAS són dones

Javier de Juan ha presidit aquest dimecres la reunió del Comitè per a la Igualtat entre dones i homes de la institució insular, on s’ha presentat l’Anàlisi dels RH des de la perspectiva de gènere.

Un total de 2.114 de les 2.700 persones que varen fer feina a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) al 2019 eren dones, segons les dades que ha fet públiques avui la Comissió Activa per a la Igualtat entre homes i dones de l’IMAS (CAI). Això representa que el 78,3 % del personal de la institució insular era femení front al 22,7 %, masculí.

La CAI ha presentat aquest dimecres l’Anàlisi dels recursos humans de l’IMAS des de la perspectiva de gènere, davant el Comitè per a la Igualtat entre dones i homes de l’IMAS. El conseller de Drets Socials i president de l’IMAS, Javier de Juan, ha presidit la reunió d’aquest òrgan, que compta amb representació de l’equip directiu de la institució i sindicats, de la CAI i de l’Àrea de Recursos Humans de l’IMAS. També hi participa un representant de la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca, amb qui la Direcció Insular de Gent Gran treballa de manera conjunta per donar una atenció més específica i especialitzada a les usuàries de les residències que han patit qualque tipus de maltractament.

L’estudi presentat determina que un dels trets més significatius de l’IMAS és la segregació horitzontal, ja que en aquest cas les dones són una majoria immensa. Una tendència que es repeteix en totes les àrees i categories professionals, exceptuant els departaments de manteniment, on els homes són més.

L’Àrea de Persones amb Discapacitat és on més disminueix el percentatge de gènere, amb un 55 % de dones i un 45 % d’homes, i l’extrem oposat es troba a l’Àrea de Gent Gran, amb un 80 % de dones davant un 20 % d’homes. A Gerència hi ha un personal residual menor de 31 anys, en el qual hi ha més homes (5) que dones (3), si bé a partir dels 41 anys el personal femení és del 76,1 %.

En concret, de l’anàlisi de les dades aportades per l’Àrea de Recursos Humans de l’IMAS es desprèn que el professional que fa feina en l’organisme és majoritàriament dona, entre 41 i 60 anys i amb un perfil d’atenció directa.

El conseller, Javier de Juan ha destacat que «aquesta anàlisi ens permet tenir una imatge actualitzada i real de la situació de l’IMAS pel que fa a la perspectiva de gènere i confirmar que no es produeix cap tipus de discriminació» i ha recordat que «les administracions hem de donar exemple a la ciutadania, i especialment en qüestions com la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.»

En aquest sentit i pel que fa a la conciliació, l’enquesta revela que en cas de necessitat de cuidar persones menors d’edat o persones dependents també les dones són les que demanen més permisos. En aquest cas, dels 155 treballadors que van sol·licitar aquesta mesura l’any passat, 129 eren dones i just 19 homes.

L’anàlisi presentada avui vol ser una primera passa per aprofundir en criteris i propostes que promoguin la igualtat i la perspectiva de gènere en l’àmbit de l’ocupació pública. Com a complement, els representants de la CAI han exposat al Comitè les iniciatives duites a terme en matèria d’igualtat, amb l’objectiu de complir amb la propostes recollides en el Pla Estratègic per a la Igualtat entre Dones i Homes de l’IMAS.

A més, també han elaborat una anàlisi de necessitats en matèria d’igualtat des de la metodologia de reunió de grup (focus group), i s’han constituït diferents grups de treball de 40 persones designades per cada departament, per estudiar possibles iniciatives a dur a terme per fomentar la igualtat des de cada secció. D’altra banda, també s’ha presentat la planificació de les actuacions previstes per al 2021 per a l’aprovació.

El Comitè es va constituir formalment el maig de 2019 amb l’objectiu de consultar regularment totes les iniciatives que es duen a terme a l’IMAS en matèria d’igualtat. La previsió era fer dues reunions anuals d’aquest organisme, si bé la crisi sanitària ha impedit que la trobada es pogués convocar amb anterioritat i la d’avui ha estat la primera reunió del Comitè d’aquesta legislatura.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024