Tretze noves famílies s’incorporen als programes d’acolliment Cangur i Niu de l’IMAS

La institució ha organitzat un altre curs de formació amb l’objectiu d’augmentar el banc de famílies acollidores

La coordinadora de l’àrea de Menors i Família de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Teresa Martorell, fou l’encarregada ahir de concloure el curs de formació per a Famílies Niu i Cangur, en el que hi ha participat un total de tretze famílies. Es tracta d’una activitat formativa organitzada per l’IMAS amb l’objectiu de fomentar l’acolliment familiar tant permanent (Niu) com temporal (Cangur) de nins i nines que, per diferents motius, no poden estar amb els seus pares.

En aquesta ocasió ha estat tretze les famílies particpants, de les quals vuit passen a formar part del banc de famílies Cangur, mentre que les altres cinc es converteixen en famílies Niu. Amb aquest curs de formació es vol donar una visió completa de l’acolliment familiar a les persones que han sol•licitat ser Família Cangur o Família Niu.

En el primer cas es tracta de famílies que ofereixen la seva llar, el seu entorn, el seu afecte i la seva experiència educativa, als infants de l’Àrea de Menors, Família i Igualtat de l’IMAS, durant un temps determinat, que pot anar des de dies fins a un màxim de 2 anys, segons la situació de l’infant i les mesures jurídiques que s’hagin de prendre.

Pel que fa a les Famílies Niu, es tracta d’un programa d’acolliment familiar permanent, en família aliena, que ofereix a l’infant una alternativa estable dins d’un context familiar alternatiu. En aquests casos, el menor sempre és major de sis anys, la durada de l’acolliment és indefinida i es produeix una separació definitiva dels seus progenitors. 

El curs ha constat de vuit sessions, durant les quals s’han tractat tots els temes relacionats amb l’acolliment familiar: marc jurídic; situacions de maltractament; seqüeles de maltractament als menors; pautes educatives; suport a l’acolliment; la preparació per rebre un infant en acollida; l’adaptació i els problemes més comuns; les relacions afectives; la visió de la família biològica o el comiat de l’infant, entre d’altres. Aquestes sessions són dinàmiques i participatives, amb activitats, vídeos, i exposicions de famílies acollidores en actiu.

Els cursos de formació serveixen, també, perquè es puguin conèixer i relacionar aquelles famílies que mostren les mateixes motivacions per acollir nins i nines temporalment.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024