Palau Reial acull la signatura d'adhesió al Pacte Balear per a la Infància

L’objectiu és refermar el compromís de les institucions competents en la millora de les condicions dels nins i nines a Mallorca

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, juntament amb els portaveus dels diferents partits polítics presents a la institució insular i els representants de l’Oficina del Defensor del Menor, Serafin Carballo, i d’Unicef Mercedes del Pozo, ha firmat avui el document d’adhesió del Consell de Mallorca al Pacte Balear per a la Infància.

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Margalida Puigserver, ha assistit a aquest acte de signatura, durant el qual s’ha destacat que l’objectiu és donar un nou impuls al compromís de les institucions competents en la millora de les condicions dels nins i nines a Mallorca.

D’aquesta manera el Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), es compromet a:

– Assumir la seva responsabilitat envers la ciutadania més jove, amb una atenció prioritària a la infància, creant entorns favorables a la infància i prioritzant la inversió en la infància.
– Implantar tots els programes i projectes d’acció que afecten directament o indirectament infants o adolescents, d’acord amb els principis rectors de la Convenció sobre els drets de l’infant (CDI, 1989).
–  Implantar el Registre Unificat de Maltractament Infantil en l’àmbit insular.
– Impulsar els programes de detecció i notificació del maltractament infantil.
– Enfortir progressivament els serveis socials comunitaris de caràcter preventiu.
– Treballar en programes de suport a la família, per reforçar llaços davant la vulnerabilitat, en col·laboració amb les entitats.
–  Ampliar el servei de valoració de protecció de menors a 24 hores.
– Per evitar l’internament dels menors en situació de risc i donar suport a les famílies vulnerables, augmentar les places de centres de dia i ampliar els programes de competències familiars i les campanyes de famílies d’acollida per als infants més petits tutelats per l’Administració pública.
– Incloure la infància entre les prioritats de l’agenda política de la institució insular, així com promoure i reconèixer les tasques dirigides a la distinció de municipis de l’illa com a “Ciutats Amigues de la Infància” i donar-hi suport.
– Considerar aquests principis en el disseny, l’execució i l’avaluació dels programes d’acció social orientats a la infància.
Invertir en polítiques de prevenció de riscs de desprotecció infantil per reduir-los o mitigar-los.
Incloure la participació de professionals, col·lectius i agents comunitaris involucrats en la cura i l’atenció de la infància i l’adolescència en el disseny d’accions de prevenció, de protecció i de defensa dels drets.
Intervenir tan aviat com sigui possible quan els infants estan en risc, a fi d’evitar pèrdues o danys irreversibles.
Mitigar els efectes de la crisi, l’exclusió i la pobresa sobre la infància, reconeixent que les famílies necessiten un suport que en garanteixi la igualtat d’oportunitats

– Dirigir el treball i les mesures per implantar, d’acord amb l’Agenda 2030 i el compromís de complir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, en una clara aposta per un model social i polític que posi la infància en el centre.

Igualment, d’acord amb aquest Pacte es constituirà una comissió de seguiment que es reunirà semestralment, en què participarà almenys una persona nomenada per a cada part. Aquesta comissió elaborarà un informe anual de seguiment, amb els resultats i l’impacte del programa a Mallorca, i proposarà noves iniciatives.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024