L'IMAS presenta el seu pressupost 2016, el més social de la història del Consell

La consellera Margalida Puigserver ha destacat que “l’augment del 7,8% respecte als pressuposts de 2015 demostra l’aposta clara i ferma del Consell de Mallorca cap a les persones més necessitades i cap a uns serveis socials de qualitat”

La consellera executiva de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, ha presentat avui dematí els pressuposts de l’IMAS per a l’any 2016 en una roda de premsa en la que ha estat acompanyada per tot el seu equip directiu i ha destacat els principals objectius que es volen aconseguir des del Consell de Mallorca en matèria de serveis socials.

El pressupost de l’IMAS per al proper any és de més de 155,4 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 7,8% respecte al de 2015, quan l’IMAS comptava amb un pressupost de 144,1 milions. Aquest creixement, així com el fet que el 38,8% del pressupost total del Consell es destini a aquest departament, demostra l’aposta clara i ferma de la institució insular per consolidar els serveis socials.

Tal i com ja es va anunciar a la roda de premsa de pressuposts del Consell de Mallorca, des de la institució insular es destina a l’IMAS un 38,8% del total del seu pressupost. Així, durant el 2016 s’hi destinaran 137.704.450,50 € que figuren a la partida de pressuposts 2016 del Consell i una aportació extraordinària de 3.759.899,16 €. La resta, fins superar els 155,4 milions d’€ s’ingressaran a través de convenis amb el Govern per al desenvolupament de diversos programes.
Objectius

Des de l’IMAS aquesta legislatura es volen consolidar uns serveis socials dignes i de qualitat per a tots els illencs per la qual cosa s’han establert uns objectius:

– Recuperar la motivació del personal i milllorar així la qualitat en l’atenció directa als nostres usuaris, especialment a les residències de gent gran i a les llars de menor. En aquest sentit, s’ha augmentat en sis milions més el pressupost de l’àrea de Recursos Humans, el capítol 1, la qual cosa suposa un creixement del 12,84% respecte al 2015.  Així, es vol recuperar la dignitat i les condicions laborals del personal amb el retorn de la paga extraordinària de 2012, la creació d’equips de reforç itinerants, la inversió en formació…

– Dissenyar i executar un pla d’inversions per reformar i/p modernitzar les nostres residències i llars del menor. Així, es posarà en marxa la reforma de l’edifici C de la Llar d’Ancians, la qual cosa suposarà la creació de 60 noves places per a persones depenents; es milloraran les habitacions i la cuina de la residència La Bonanova, així com la tercera planta del centre de menors Puig dels Bous.

– Disposar d’una xarxa de serveis adequada a les necessitats de les persones majors, persones amb discapacitat o menors en situació de desprotecció. En el cas de l’àrea de Persones amb Discapacitat, s’ha augmentat un 12,6% el pressupost del capítol II per consolidar les places i serveis ja existents, concertar noves places amb les entitats socials o crear nous serveis més flexibles per a les persones amb discapacitat intel·lectual i física; igualment, es vol millorar els preus amb els serveis concertats després de quatre anys de congelació.

– Treballar per a una Mallorca inclusiva que garanteixi la qualitat de vida de tots els mallorquins i mallorquines. S’ha incrementat un 8,8% el pressupost d’ajudes als municipis i subvencions en serveis socials.
Pla de lluita contra la pobresa, fent un èmfasi especial a la pobresa infantil. S’han augmentat les aportacions econòmiques als ajuntaments per fer front a les necessitats socials de la població que es trobi en situació de vulnerabilitat (1,1 milions d’€) i elaborarà un programa municipal de suport psicosocial per a famílies en risc d’exclusió amb la contractació d’un equip de psicòlegs (320.000 €).
Es potenciaran les polítqiues actives d’inclusió, gestionant amb eficiència i agilitat l’RMI i millorar els programes específics d’atenció al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social i sense sostre, amb especial atenció a les que tenen infants en el seu càrrec.

– Donar resposta a les necessitats dels menors que es troben en situació de desprotecció i a les famíilies.
Així, es potenciaran els acolliments familiars, així com els programes d’intervenció terapèutica familiar a  partir d’un model preventiu i s’augmentarà la partida destinada a ajudar econòmicament als joves ex tutelats per tal de facilitar la seva emancipació.
En quant a infraestructures, es preveu obrir un centre propi de primera acollida per a adolescents, s’augmentaran els serveis de centres concertats residencials i es vol reforçar i estabilitzar els equips de treball dels centres de menors per a una millor atenció als nins i nines que hi resideixen.

Àrees

Pel que fa a les àrees de l’IMAS, dels 155,4 milions d’euros de pressupost de 2016 es distribuiran de la següent manera:

Àrea 

     2015                              2016

Gerència 

7.764.440,91               7.371.122,79

Atenció a la Dependència

50.021.933,83            53.740.164,45

Menors i Família

28.336.272,45              29.635.037,61

Inclusió Social

23.124.484,49                24.828.067

Persones amb Discapacitat

34.851.396,72                  39.844.179,95

TOTAL

144.098.528,40              155.418.571,80

Noticies relacionades:

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)
11 de març de 2024
L’IMAS ja té obertes línies d’actuació com l’adquisició d’un immoble nou