L'IMAS presenta el nou Reglament de Serveis Socials per a Persones amb Discapacitat de Mallorca

Es tracta d’una iniciativa pionera a Espanya centrada en 4 línies: afegir valor per a les persones, que sigui flexible per respondre amb agilitat a cada necessitat, simplificar i unificar el model de prestacions, i amb un alt nivell d’exigència en qualitat per a les entitats que formin part de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, acompanyada del seu vicepresident, Javier de Juan, i del director insular de Persones amb Discapacitat, José Manuel Portalo, han presentat avui el nou reglament de la institució insular per a l’autorització i acreditació dels serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca.

Puigserver ha manifestat que «es tracta d’una normativa pionera a Espanya per tal de desenvolupar els nous models de servei basats en suports personals i fixar els requisits d’acreditació per a que es puguin concertar els serveis d’acord amb la Directiva Europea sobre concertació social, al mateix temps que incorpora els principis de l’adaptació a la normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat, i de la Llei de Serveis Socials de les Illes Balears».

En aquest sentit, la consellera de Benestar i Drets Socials ha apuntat que «aquest és el primer dels quatre reglaments que volem impulsar des de l’IMAS durant aquesta legislatura per tal de donar resposta a la cartera de serveis d’aquesta institució». Puigserver ha assegurat que «el reglament que presentam avui es centra en 4 línies: afegir valor per a les persones, que sigui flexible per respondre amb agilitat a cada necessitat, simplificar i unificar el model de prestacions, i amb un alt nivell d’exigència en qualitat per a les entitats que formin part de la xarxa pública de serveis socials per a persones amb discapacitat de Mallorca».

Per la seva part, el vicepresident de l’IMAS, Javier de Juan, ha destacat que «aquest reglament s’ha elaborat de manera coordinada amb totes les entitats i professionals del tercer sector». De Juan ha finalitzat assegurant que «aquest nou reglament establirà el marc regulatori de tots els serveis per a persones amb discapacitat, tant públics com privats, de l’illa de Mallorca, al mateix temps que suposa un instrument per tal d’avançar en la consolidació definitiva del sistema public de serveis per a persones d’aquest col·lectiu».

Eixos del nou Reglament de Serveis Socials per a Persones amb Discapacitat de Mallorca:

A.- VALOR AFEGIT. Per generar una nova proposta de valor hem definit 5 principis rectors d’aplicació a qualsevol servei: 1) atenció personal, 2) benestar, 3) autonomia, 4) drets i 5) inclusió. Cadascun d’aquests principis estableix 7 mesures per a la seva aplicació, fins un total de 35. Alguns exemples d’aquestes mesures són: que hi hagi un professional referent per a cada persona i que sigui conegut per la persona i la família, uns entorns accessibles, donar la informació per anticipat, uns programes centrats en les capacitats, l’ús de les tecnologies actuals en la prestació dels suports, implantar mesures per a prevenir i reduir la vulnerabilitat, una major part d’activitats en la comunitat,… entre d’altres.

B.- FLEXIBILITAT. La vida de cada persona no s’estructura en compartiments estancs, sinó en múltiples relacions, situacions i vivències. Per això, el reglament ha definit i desenvolupat una cartera de serveis flexible, que permeti progressar dins el propi itinerari vital, donant resposta a les necessitats de cada persona, en cada aspecte i moment de la seva vida. A més, la cartera de serveis es dirigeix a persones amb qualsevol tipus de discapacitat: física, sensorial, intel·lectual o del desenvolupament, i discapacitat per diagnòstic de salut mental. La cartera inclou 4 tipus de serveis:

1.- Serveis tècnics (valoració, suport a víctimes, suport a l’accessibilitat i servei d’intèrprets de la llengua de signes).
2.- Serveis de promoció de l’autonomia (atenció primerenca, promoció i recuperació de l’autonomia funcional, atenció integral i promoció de l’autonomia, habilitació i teràpia ocupacional, assistència personal, servei sociocultural i funció tutelar).
3.- Serveis d’estades diürnes (centre de dia i servei ocupacional, amb diverses modalitats d’inserció sociolaboral).
4.- Serveis residencials (servei de residència, servei d’habitatge supervisat i servei de suport a l’autonomia al propi habitatge).

C.- SIMPLICITAT. Un sistema de prestacions basat en suports i comú a tots els serveis, dirigit a:

1.- Desenvolupar possibilitats (vida diària, aprenentatge per a la vida i ocupació).
2.- Benestar (salut i seguretat i protecció i defensa dels drets).
3.- Vinculació social (relacions personals i vida a la comunitat).

D.- EXIGÈNCIA. Finalment, per a formar part de la Xarxa de Serveis per a Persones amb Discapacitat de Mallorca mitjançant el concert social amb l’IMAS s’haurà d’acreditar un alt nivell de qualitat en 5 àrees:

1.- Qualitat de l’atenció (pla d’atenció personal, assegurament i millora de la satisfacció).
2.- Ètica i drets (comitè d’ètica, promoció dels drets i sistemes de participació).
3.- Qualitat de la gestió (certificació de qualitat, protecció de dades i indicadors de resultats).
4.- Sostenibilitat (planificació econòmica i auditoria oficial de comptes).
5.- Qualitat de l’ocupació (>70% contractació indefinida, pla de formació i auditoria SSL).

Durant la propera sessió del plenari del Consell de Mallorca, prevista per aquest dijous 28 de juliol, s’aprovarà el nou Reglament de Serveis Socials per a Persones amb Discapacitat de Mallorca.
 

Noticies relacionades:

16 de juliol de 2024

La institució insular ha remès una carta a Delegació del Govern sol.licitant una reunió immediata davant la continua arribada de nins, nines i adolescents migrants no acompanyats que tensiona el sistema

12 de juliol de 2024

Els treballadors cobriran places del cos de l’administració especial dels subgrups A1, A2, B i C1 a la institució insular, l’IMAS i l‘ADT

10 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca va adquirir al juny l’històric immoble que la congregació té a Palma amb la intenció de convertir-lo en un centre sociosanitari de referència

9 de juliol de 2024

El Consell de Mallorca recull, a través del Institut Mallorquí d’Afers Socials, el testimoni de 140 anys d’atenció a persones vulnerables.

20 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez, que es també el president l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca, ha destacat l’elaboració del primer Pla d’Acolliment Residencial i l’aposta del Consell per continuar amb el full de ruta marcat pel Pla de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Mallorca

14 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha insistit en la necessitat de posar fi a la discriminació per motius d’edat durant la XIII jornada «Una mirada a la protecció de les persones adultes majors», organitzada amb motiu del Dia Internacional de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans

12 de juny de 2024

És un projecte pioner a l’Estat en què residents, familiars i treballadors posen en comú les seves experiències i necessitats amb l’objectiu de millorar la vida al centre

7 de juny de 2024

El president Llorenç Galmés ha agraït a les families la Seva tasca durant la diada que s’ha dut a terme a Sant Ferran 

6 de juny de 2024

“100 anys d’històries de vida” ha estat el lema triat per aquesta entitat referent en l’atenció d’infants i adolescents de Mallorca

5 de juny de 2024

Professionals i entitats podran presentar els pròxims dies la seva candidatura a aquests guardons, que s’entregaran el novembre i substitueixen els Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social

3 de juny de 2024

El conseller Guillermo Sánchez ha insistit durant el Ple d’aquest òrgan en la necessitat de treballar «amb i per a les persones grans» de Mallorca per garantir-ne el benestar i evitar-ne la desprotecció o discriminació

30 de maig de 2024

El conseller de Benestar Social ha anunciat el reforç de la plantilla per millorar la coordinació en l’execució de les mesures de protecció amb les entitats i la resta d’agents implicats en l’atenció a la infància i les famílies de Mallorca