L’IMAS posa en marxa un servei específic de tractament de patologia dual

L’objectiu és donar una millor resposta a l’augment de persones que presenten aquesta simptomatologia

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha posat en marxa en el marc de la secció d’Inclusió Social un servei específic d’atenció a les persones amb problemes d’addicions que presenten una patologia dual per oferir-los un tractament idoni i més personalitzat.

Fins el moment, aquestes persones es tractaven des de les Unitats de Conductes Addictives (UCA) de la part forana que gestiona l’IMAS i que, concretament, són les de Palma Perifèria, Manacor, Inca, Calvià i Migjorn. Des de les UCAs es dissenya, s’avalua i s’implementa una resposta assistencial adequada a totes les persones que presenten una conducta addictiva, així com als seus familiars.

Durant l’any 2020, tot i els mesos de confinament, varen atendre un total de 1883 persones i varen constatar l’augment de la diversitat de patologies mentals associades al consum, i especialment de trastorns de personalitat. Davant d’aquest fet des de l’IMAS s’ha apostat per crear un servei específic per tractar les patologies duals, format per tres psicòlegs.

La vicepresidenta de l’IMAS, Magdalena Gelabert, assegura que «aquest nou programa és fonamental per atendre amb totes les garanties a les persones que tenen problemes d’addiccions i presenten una patologia dual».

En aquest sentit, cal destacar que les característiques de les conductes addictives dels usuaris amb una patologia dual no s’ajusten al patró prototípic d’abús o dependència de substàncies,  la qual cosa implicava que els professionals de les UCA hagguessin d’adaptar les respostes assistencials per aconseguir els objectius terapèutics i dur a terme una intervenció més intensa i amb una major freqüència.

Amb aquest nou servei, des de l’àrea d’Inclusió Social de l’IMAS es vol fer front a la nova realitat i als nous perfils del usuaris/es que sol·liciten tractament, especialment pel que fa referencia a intervenció a patologia dual, sobretot a trastorns de personalitat, amb la contractació de tres psicòlogues que implementaran aquest programa d’atenció als usuaris/es amb patologia dual, des de la perspectiva de gènere.

A més de realitzar les intervencions individuals i familiars corresponents, l’equip de psicòlogues farà una valoració psicològica general de personalitat a tots els usuaris/es que estan en tractament per dissenyar i implementar intervencions grupals als qui presenten una patologia dual.

Els objectius d’aquest nou programa, que es desenvoluparà de forma coordinada amb la Unitat de Salut Mental del Govern, és aconseguir que amb un tractament més específic a les seves necessitats, les persones que presenten problemes d’addicció amb una patologia dual millorin la seva autopercepció, augmentin els períodes entre consum de substància addictives i millorin en general el seu estil de vida.

Igualment, es volen dissenyar i implementar programes específics de prevenció en recaigudes, així com un programa d’intervencions grupals i, en definitiva, oferir-los una millor atenció psicològica.

 

 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024