L'IMAS posa en marxa la primera de les mesures del Pla de Lluita Contra la Pobresa

La consellera Margalida Puigserver ha anunciat avui que s’ha triplicat el pressupost de 2016 destinat a les Ajudes d’Urgent Necessitat (UGN) que passa de 302.875 euros a 950.000 euros, els quals seran gestionats directament per part dels ajuntaments de Mallorca

La consellera de Benestar i Drets Socials del Consell de Mallorca i presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, juntament amb la directora insular d’Inclusió Social, Caterina Mas, ha presentat avui en roda de premsa la primera de les mesures del Pla de Lluita Contra la Pobresa, la qual s’aplicarà durant el primer trimestre de 2016. Concretament, Puigserver i Mas han anunciat que es triplica el pressupost destinat a les Ajudes d’Urgent Necessitat amb l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques dels ciutadans.

En aquest sentit, es passarà dels 302.875,24 euros, que es varen destinar el 2015, als 950.000 euros de 2016, els quals es transferiran directament als ajuntaments perquè sigui el departament de Serveis Socials de cada municipi qui decideixi en quins casos se’ls ha de concedir aquesta prestació.

Des de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials recorden que segons el conveni aquestes ajudes es destinen principalment a cobrir les necessitats bàsiques de:

– Famílies amb menors en situació de risc social, enteses aquestes ajudes com atenció primària específica per prevenir la separació dels menors de les seves famílies i evitar-ne la desprotecció.

– Persones en situació d’urgent i greu necessitat, amb especial atenció a les situacions de desnonament o pobresa sobrevinguda.

– Persones que es trobin a les situacions recollides a l’article 6 de la llei 4/09, d’11 de juny de Serveis Socials, que fa referència a les diferents situacions de necessitat prioritària que es poden produir.

Pel que fa a un altre de les novetats, a diferència dels altres anys en els quals el conveni amb els respectius ajuntaments no es firmava fins a finals d’any, enguany es vol firmar aquest primer trimestre d’any per tal de poder avançar als ajuntaments el 75% de la bestreta perquè d’aquesta manera ja disposin de doblers per atendre les demandes des de principis d’any.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024