L'IMAS ofereix formació als tècnics municipals amb una nova convocatòria de quatre cursos

Fruit d’un acord amb el Departament de Cooperació Local es duen a terme des de 2015 diferents activitats formatives als tècnics de serveis socials dels municipis de Mallorca

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), juntament amb el Departament de Cooperació Local del Consell duen a terme una sèrie d’activitats formatives adreçades al professionals dels serveis socials dels diferents ajuntaments de Mallorca.

Des de la secció de Suport Tècnic Municipal, que s’inclou dins la direcció insular d’Inclusió de l’IMAS, es detectaren noves necessitats formatives en el col·lectiu dels professionals dels serveis socials municipals que fins aleshores no havien estat ateses per cap administració. D’aquesta manera, el setembre de 2015 es renovà l’acord de col·laboració amb el Departament de Cooperació Local per tal de posar-les en marxa.

El 2015 es realitzaren 8 cursos que comptaren amb la participació de 203 professionals de 41 municipis de l’Illa.

Després d’aquesta primera convocatòria de cursos, la secció de Suport Tècnic Municipal ha valorat les necessitats i demandes dels treballadors municipals i ha proposat pel 2016 una sèrie de quatre cursos, que responen a les necessitats detectades.

Així, el mes de juliol passat es dugué a terme el curs Taller de gestió de l’estrès (tècniques per a professionals sociosanitaris), una activitat formativa de 10 hores en la que participaren 25 professionals dels serveis socials.

Un altre dels cursos que està previst per aquest tercer trimestre és Com optimitzar la interactuació social. Aquest curs té una durada de 50 hores i està dividit en cinc sessions formatives (la primera de les quals es dugué a terme el passat juliol), en les que hi participaran 15 treballadors dels serveis socials municipals.

L’empoderament de les persones usuàries dels serveis socials, és el tercer dels cursos prevists per aquest trimestre i disposa de 40 places i 20 hores lectives de formació. Degut a la demanda i per facilitar el desplaçament dels treballadors es va fer un primer grup a Palma, el mes de juliol i per als mesos d’octubre i novembre estan previstes altres dues sessions a Inca.

Finalment, el mes de novembre es durà a terme el curs de Programació neurolingüística (PNL), en aquest cas, l’activitat es divideix en dos nivells i tendrà una durada total de 20 hores lectives, dividides en quatre sessions, amb una capacitat per a 40 persones.

Aquests cursos estan adreçats als professionals dels serveis socials de tots els ajuntaments de l’Illa, i es dóna prioritat als municipis de menys de 20.000 habitants. Eventualment també es poden beneficiar d’aquestes activitats formatives els professionals assignats a serveis o projectes de titularitat municipal, però de gestió concertada amb entitats privades. 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024