L’IMAS obre les convocatòries d’ajudes individuals per a gent gran i per a persones amb discapacitat

El pressupost total és de 1.350.000 € i es poden sol·licitar fins dia 26 de novembre

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha obert dues convocatòries d’ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat i gent gran, respectivament, amb un pressupost màxim total d’1.350.000 € (800.000€ per a persones amb discapacitat i 550.000 € per a gent gran). Ambdues es poden sol·licitar fins el dia 26 de novembre, això és, 20 dies hàbils des de la publicació de les dues resolucions al BOIB de dia 29 d’octubre. 

L’objectiu d’aquestes convocatòries és finançar ajudes tècniques o tractaments que permetin aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones majors o que pateixen qualque discapacitat, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals, facilitant així el desenvolupament de la seva vida diària, augmentant-ne el benestar social. 

En aquest sentit, des de l’IMAS han contemplat ajudes per a la mobilitat (adaptació o adquisició d’un vehicle, compra de llits hospitalaris…), pròtesis i ortesis; i estris bàsics que siguin indispensables per millorar la seva qualitat de vida i fomentar-ne l’autonomia personal.

En el cas de la convocatòria pública extraordinària d’ajudes econòmiques per a persones amb discapacitat, va dirigida a persones menors de 65 anys i un grau de discapacitat igual o superior de 33%. El pressupost d’aquesta és de 800.000 €. 

Pel que fa a la convocatòria d’ajudes econòmiques per a la gent gran de l’IMAS, van adreçades a persones majors de 65 anys i que estiguin empadronades a Mallorca al manco des de fa dos anys. El pressupost màxim d’aquesta despesa és de 550.000 €. 

Podeu trobar més informació sobre aquestes ajudes a la plana web de l’IMAS, o fent click aquí per a persones majors o persones amb discapacitat.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024