L’IMAS obre la convocatòria d’ajudes adreçades a associacions i entitats socials de Mallorca amb un pressupost de 516.000 euros

El termini per sol·licitar-les comença aquest dilluns i finalitza el pròxim 16 de juny

Les associacions i entitats del Tercer Sector Social de Mallorca podran demanar a partir de demà, dilluns, les ajudes econòmiques convocades per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) destinades a finançar activitats o projectes desenvolupats des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2022. 

Cada entitat sol·licitant podrà presentar un únic projecte que no superi els 60.000 euros de pressupost i serà subvencionable fins a 40.000 euros. Entren dins d’aquest paquet d’ajudes les activitats de caràcter preventiu, d’informació, d’atenció i de suport social, psicològic i emocional a persones afectades per situacions que generen vulnerabilitat, dependència, risc d’aïllament, discriminació, marginació i exclusió social. També se’n podran beneficiar els projectes d’inserció, rehabilitació i integració sociolaboral de persones i/o col·lectius amb dificultats socials, més desfavorits i/o exclosos socialment, així com actuacions que complementin programes d’assistència, inserció i reinserció social de l’IMAS.

La tramitació per sol·licitar-les és telemàtica mitjançant la Seu Electrònica del Consell de Mallorca o el registre electrònic de l’IMAS i el termini de presentació s’obrirà demà, dilluns, i romandrà actiu fins al pròxim 16 de juny.

Les entitats i associacions que optin a aquestes ajudes han de complir una sèrie de requisits com no tenir ànim de lucre, estar legalment constituïdes, disposar del domicili social a Mallorca o estar inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’import total que es destina a la convocatòria és de 516.000 euros i, per tal de facilitar informació relativa a la gestió de les sol·licituds s’ha habilitat l’adreça electrònica rsociolaborals@imas.conselldemallorca.net de la Secció de Recursos Sociolaborals de l’IMAS.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024