L’IMAS obre la convocatòria d’ajudes adreçades a associacions i entitats socials de Mallorca amb un pressupost de 516.000 euros

El termini per sol·licitar-les comença aquest dilluns i finalitza el pròxim 16 de juny

Les associacions i entitats del Tercer Sector Social de Mallorca podran demanar a partir de demà, dilluns, les ajudes econòmiques convocades per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) destinades a finançar activitats o projectes desenvolupats des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2022. 

Cada entitat sol·licitant podrà presentar un únic projecte que no superi els 60.000 euros de pressupost i serà subvencionable fins a 40.000 euros. Entren dins d’aquest paquet d’ajudes les activitats de caràcter preventiu, d’informació, d’atenció i de suport social, psicològic i emocional a persones afectades per situacions que generen vulnerabilitat, dependència, risc d’aïllament, discriminació, marginació i exclusió social. També se’n podran beneficiar els projectes d’inserció, rehabilitació i integració sociolaboral de persones i/o col·lectius amb dificultats socials, més desfavorits i/o exclosos socialment, així com actuacions que complementin programes d’assistència, inserció i reinserció social de l’IMAS.

La tramitació per sol·licitar-les és telemàtica mitjançant la Seu Electrònica del Consell de Mallorca o el registre electrònic de l’IMAS i el termini de presentació s’obrirà demà, dilluns, i romandrà actiu fins al pròxim 16 de juny.

Les entitats i associacions que optin a aquestes ajudes han de complir una sèrie de requisits com no tenir ànim de lucre, estar legalment constituïdes, disposar del domicili social a Mallorca o estar inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’import total que es destina a la convocatòria és de 516.000 euros i, per tal de facilitar informació relativa a la gestió de les sol·licituds s’ha habilitat l’adreça electrònica rsociolaborals@imas.conselldemallorca.net de la Secció de Recursos Sociolaborals de l’IMAS.

Noticias relacionadas:

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024
27 de marzo de 2024
Este programa está destinado a contribuir a la mejora de la empleabilidad y a la inserción laboral posterior de las personas contratadas, el cual ha sido promovido por el SOIB y ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
11 de marzo de 2024
El IMAS ya tiene abiertas líneas de actuación como la adquisición de un nuevo immueble