L'IMAS inverteix 1.795.120,72 € als ajuntaments de Mallorca per a la contractació de psicòlegs o psicòloguesL'IMAS inverteix 1.795.120,72 ? als ajuntaments de Mallorca per a la contractació de professionals de la psicologia

A dia d’avui ja n’hi ha 30  treballant i es preveu que aquesta xifra augmenti en els propers anys

En aquests darrers anys s’ha generat a Mallorca un important augment en la demanda de serveis socials comunitaris bàsics i es fa necessari incrementar els recursos i els programes que donin suport a les situacions més greus, amb programes específics complementaris que incrementin l’eficàcia i la capacitat de resposta dels serveis públics.

L’IMAS ve signant des de fa anys convenis amb els ajuntaments de l’illa pel finançament de projectes de suport psicosocial i intervenció en infància i família però per primera vegada el compromís és per dos anys, la qual cosa facilitarà la gestió i eficàcia dels pressupostos, i possibilitarà una major consolidació dels projectes finançats. Mitjançant aquest finançament, cada ajuntament incorporarà professionals de la psicologia als equips dels serveis socials municipals per treballar conjuntament en els casos i situacions de risc social. El treball d’aquests equips s’integra dins de la xarxa dels serveis de la comunitat. Avui dia i gràcies al finançament de l’IMAS ja hi ha 30 professionals treballant i es preveu que aquesta xifra augmenti en els pròxims anys.

La presència del psicòleg o psicòloga, aporta altra perspectiva a l’abordatge interdisciplinari de tot l’equip de serveis socials, i amplia encara més la capacitat dels equips per arribar a una part més gran de la població, facilitant el suport psicològic necessari en els casos de les problemàtiques més complexes.Els projectes de suport psicosocial s’adrecen a tota la població en general però es prioritza l’atenció a les famílies amb menors a càrrec seu, en especial les situacions de major vulnerabilitat.

El psicòleg/òloga social, utilitza diferents tècniques en funció de les necessitats detectades en cada cas i en diferents metodologies d’intervenció, des de la intervenció individual a l’abordatge en grups de persones amb una funció terapèutica, psicoeducativa o d’ajuda mútua. Tot el treball d’aquests professionals dins dels serveis socials, es planteja amb una perspectiva d’intervenció comunitària.

El pressupost tota de l’IMAS per finançar els projectes de suport psicosocial pels ajuntaments de Mallorca és: 

Total bianual:  1.795.120,72 €

Anualitat 2018 :  distribució total de 897.560,36 €

Anualitat 2019:   distribució total de  897.560,36 €

Aquestes quanties s’han distribuït entre els ajuntaments, d’acord a criteris objectius de població general i població menor de 16 anys. Al final de cada període els ajuntaments presentaran una memòria anual, detallant l’abast de cada projecte, el tipus de població beneficiada i la tipologia de problemàtica atesa en cada territori.

Noticies relacionades:

21 de maig de 2024

Avui s’obre el termini per sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024
27 de març de 2024
Aquest programa està destinat a contribuir a la millora de l’ocupabilitat i a la inserció laboral posterior de les persones contractades, el qual ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+)