L’IMAS inicia un nou espai de reunions transversals per millorar la coordinació, atendre i resoldre les necessitats dels serveis socials de Mallorca

La directora insular de Serveis Socials, Infància i Família del Consell de Mallorca ha presidit la trobada d’avui a la qual han participat més d’un centenar de professionals de l’àmbit i a on s’ha presentat la recent incorporada figura del tècnic referent en infància i adolescència

Millorar l’eficiència dels serveis socials comunitaris i de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) a partir d’una col·laboració més fluida entre la institució insular i les administracions locals. Amb aquest objectiu la direcció insular de Serveis Socials, Infància i Família de l’IMAS, a través del Servei de Suport Territorial i Prevenció Comunitària Bàsica, ha iniciat aquest dimecres la primera d’una ronda de reunions transversals dirigida a professionals dels diferents àmbits dels serveis socials comunitaris de Mallorca per tal d’establir protocols i mecanismes més efectius en l’atenció de les persones en situació de vulnerabilitat.

«La intenció és donar un gir al servei, que els ajuntaments tingueu una imatge clara de com funcionen les àrees de l’IMAS i rebre alhora les vostres dificultats o necessitats per poder arribar a tothom que ho necessiti. L’IMAS ha de treballar de la mà dels municipis, que sou la porta d’entrada als serveis socials, qui rebeu les primeres demandes», ha destacat la directora insular Apol·lònia Socias, que ha presidit avui la jornada.

Més d’un centenar de professionals dels diferents ajuntaments de l’illa han participat en aquesta primera trobada que un pic per mes estarà dedicada a un àrea temàtica diferent. Durant la d’avui, centrada en l’àmbit d’infància i família s’ha desgranat la recent incorporada figura de la tècnica referent en infància i adolescència. «Es tracta d’una figura de suport als municipis, amb qui, a més d’exercir funcions de suport professional, podreu contar a l’hora de dissenyar les intervencions, els protocols d’actuació, plans de feina amb les situacions de risc… en definitiva, és el pont entre els serveis comunitaris bàsics per resoldre i ajudar a resoldre aspectes i dubtes relacionats amb la secció d’infància i família de l’IMAS». 

La finalitat, ha conclòs, és que «els nins, nines i famílies puguin rebre la millor atenció a les seves necessitats. Fa anys que es treballa i s’ha fet molta formació en detecció i notificació però ara el més important és posar el punt de mira en la intervenció».
 

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024