L’IMAS inicia el pagament de les ajudes de 200 € concedides en el marc de la campanya «Bo per a les Famílies»

De les més de 22.000 que s’han rebut, 16.695 ja s’han concedit i la resta estan pendents de finalitzar la seva tramitació
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ja ha donat l’ordre de pagament de l’ajuda de 200 € que han sol·licitat 22.215 persones en el marc de la campanya «Bo per a les Famílies» que va finalitzar el passat dia 21 de novembre. Concretament, en una primera fase s’ha iniciat el pagament a 16.695 sol·licituds presentades en nom propi després d’haver-se comprovat que complien totes les condicions que es requerien per obtenir l’ajuda.
 
La resta de les sol·licituds encara s’estan estudiant i es preveu que durant la primera quinzena del mes de gener es publiqui un nou llistat que inclourà les sol·licituds pendents i les que hagin estat definitivament denegades per no complir amb els requisits, així com les que hagin estat presentades per un representant i sí es considerin aptes.
 
Des de l’IMAS s’ha posat en marxa un equip específic de subvencions per estudiar una per una les sol·licituds que no han estat encara aprovades i notificar a les famílies interessades l’errada o la mancança de documentació que han de solucionar poder percebre l’ajuda de 200 € de l’IMAS. Totes les notificacions es faran via electrònica al correu que figuri a la sol·licitud i, una vegada s’hagi rebut, les persones afectades disposaran de l’habitual període de deu dies hàbils per respondre al requeriment.
 
La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha recalcat que «hem tramitat la concessió d’aquestes ajudes de la manera més àgil possible conscients de la necessitat que tenen moltes famílies d’ingressar aquests 200 €. De fet, la darrera sol·licitud ens va entrar just dos minuts abans d’acabar el termini, dia 21 de novembre, i en poc més d’un mes ja hem iniciat el pagament d’aproximadament el 75% de les sol·licituds» i ha afegit que «un equip de professionals continuarà treballant per fer els requeriments oportuns i aconseguir que el major nombre de persones possibles pugui cobrar aquesta ajuda una vegada hagi presentat tota la documentació que se li requereixi».
 
La resolució amb el llistat de persones a les que se’ls ha concedit aquestes aquestes ajudes es publicarà en el BOIB els propers dies, si bé ja està disponible a la secció «Bo per a les Famílies» de la pàgina web de l’IMAS (www.imasmallorca.net).
 
L’IMAS va posar en marxa la campanya «Bo per a les Famílies» del 21 d’octubre al 21 de novembre amb un pressupost total de 5 milions d’€. L’objectiu de la campanya era oferir una injecció econòmica puntual de 200 € als nuclis amb una renda familiar anual que no superàs els 40.531 € i ajudar-los a alleugerir així l’alça dels preus derivats de l’increment de la inflació. 
 
El tràmit era telemàtic i es podia fer durant les 24 hores del dia, si bé durant tot aquest temps, i per facilitar l’accés a l’ajuda al major nombre de persones possible, l’IMAS va posar a disposició de la ciutadania tutorials, línies telefòniques gratuïtes, així com el personal de les oficines d’atenció ciutadana de Palma, Inca i Manacor. A més, va comptar amb la col·laboració d’agents de Mallorca Activa que diàriament acudien a diferents municipis de l’illa per donar assistència en l’ús de mitjans electrònics i facilitar-ne l’accés a les famílies que no comptaven amb aquests recursos.

Noticies relacionades:

23 de maig de 2024

Es tracta d’una activitat que fomenta la socialització i la participació activa de les persones grans i les manté en contacte amb les tradicions

21 de maig de 2024

A partir de demà ja es pot sol·licitar aquest suport econòmic destinat a millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb alguna discapacitat a Mallorca

20 de maig de 2024

Aquests ajuts del Consell de Mallorca es podran sol·licitar fins el 2 de setembre

14 de maig de 2024

L’IMAS els duu a terme un any més amb la col·laboració del SOIB per fomentar la igualtat d’oportunitats

 

13 de maig de 2024

El Consell de Mallorca vol impulsar la cultura de l’acolliment i reconèixer la tasca de les famílies que ja han fet el pas i ofereixen un entorn sòlid, d’amor i atenció a nins i nines amb mesura de protecció

9 de maig de 2024

Representants de l’IMAS, Delegació de Govern, GOIB, Ajuntament de Palma, Forces i Cossos de Seguretat, entitats i altres agents implicats en l’atenció a la infància han participat en una sessió de coordinació i anàlisi

3 de maig de 2024

El Consell de Mallorca té concertades amb aquesta entitat una seixantena de places d’acolliment residencial per a infants i adolescents, i d’habilitació i teràpia ocupacional per a persones amb discapacitat

26 d’abril de 2024

Celebra les tres dècades amb més de 1.500 persones grans inscrites a alguns dels 75 grups dels tallers d’estimulació cognitiva i habilitats socials distribuïts per tot Mallorca

16 d’abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 d’abril de 2024
El president de l’IMAS ha recordat que l’ampliació de l’horari d’atenció demostra l’aposta del Consell de Mallorca per aquest recurs, que ja ha atès més de mil persones dependents a ca seva
8 d’abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 d’abril de 2024
Es podran demanar a partir de demà i fins el proper 2 de maig i cobreixen despeses efectuades des de dia 25 de maig de 2023 i fins el 3 d’abril de 2024