L’IMAS inicia el pagament de les ajudes de 200 € concedides en el marc de la campanya «Bo per a les Famílies»

De les més de 22.000 que s’han rebut, 16.695 ja s’han concedit i la resta estan pendents de finalitzar la seva tramitació
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ja ha donat l’ordre de pagament de l’ajuda de 200 € que han sol·licitat 22.215 persones en el marc de la campanya «Bo per a les Famílies» que va finalitzar el passat dia 21 de novembre. Concretament, en una primera fase s’ha iniciat el pagament a 16.695 sol·licituds presentades en nom propi després d’haver-se comprovat que complien totes les condicions que es requerien per obtenir l’ajuda.
 
La resta de les sol·licituds encara s’estan estudiant i es preveu que durant la primera quinzena del mes de gener es publiqui un nou llistat que inclourà les sol·licituds pendents i les que hagin estat definitivament denegades per no complir amb els requisits, així com les que hagin estat presentades per un representant i sí es considerin aptes.
 
Des de l’IMAS s’ha posat en marxa un equip específic de subvencions per estudiar una per una les sol·licituds que no han estat encara aprovades i notificar a les famílies interessades l’errada o la mancança de documentació que han de solucionar poder percebre l’ajuda de 200 € de l’IMAS. Totes les notificacions es faran via electrònica al correu que figuri a la sol·licitud i, una vegada s’hagi rebut, les persones afectades disposaran de l’habitual període de deu dies hàbils per respondre al requeriment.
 
La consellera de Drets Socials i presidenta de l’IMAS, Sofia Alonso, ha recalcat que «hem tramitat la concessió d’aquestes ajudes de la manera més àgil possible conscients de la necessitat que tenen moltes famílies d’ingressar aquests 200 €. De fet, la darrera sol·licitud ens va entrar just dos minuts abans d’acabar el termini, dia 21 de novembre, i en poc més d’un mes ja hem iniciat el pagament d’aproximadament el 75% de les sol·licituds» i ha afegit que «un equip de professionals continuarà treballant per fer els requeriments oportuns i aconseguir que el major nombre de persones possibles pugui cobrar aquesta ajuda una vegada hagi presentat tota la documentació que se li requereixi».
 
La resolució amb el llistat de persones a les que se’ls ha concedit aquestes aquestes ajudes es publicarà en el BOIB els propers dies, si bé ja està disponible a la secció «Bo per a les Famílies» de la pàgina web de l’IMAS (www.imasmallorca.net).
 
L’IMAS va posar en marxa la campanya «Bo per a les Famílies» del 21 d’octubre al 21 de novembre amb un pressupost total de 5 milions d’€. L’objectiu de la campanya era oferir una injecció econòmica puntual de 200 € als nuclis amb una renda familiar anual que no superàs els 40.531 € i ajudar-los a alleugerir així l’alça dels preus derivats de l’increment de la inflació. 
 
El tràmit era telemàtic i es podia fer durant les 24 hores del dia, si bé durant tot aquest temps, i per facilitar l’accés a l’ajuda al major nombre de persones possible, l’IMAS va posar a disposició de la ciutadania tutorials, línies telefòniques gratuïtes, així com el personal de les oficines d’atenció ciutadana de Palma, Inca i Manacor. A més, va comptar amb la col·laboració d’agents de Mallorca Activa que diàriament acudien a diferents municipis de l’illa per donar assistència en l’ús de mitjans electrònics i facilitar-ne l’accés a les famílies que no comptaven amb aquests recursos.

Noticias relacionadas:

23 de mayo de 2024

Se trata de una actividad que fomenta la socialización y la participación activa de las personas mayores y las mantiene en contacto con las tradiciones

21 de mayo de 2024

Mañana se abre el plazo para solicitar este apoyo económico destinado a mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con alguna discapacidad en Mallorca

20 de mayo de 2024

Estas ayudas del Consell de Mallorca se podrán solicitar hasta el 2 de septiembre 

14 de mayo de 2024

El IMAS los realiza un año más con la colaboración del SOIB para fomentar la igualdad de oportunidades

 

13 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca quiere impulsar la cultura del acogimiento y reconocer la tarea de las familias que ya han dado el paso y ofrecen un entorno sólido, de amor y atención a los niños y niñas con medida de protección

9 de mayo de 2024

Representantes del IMAS, Delegación de Gobierno, GOIB, Ayuntamiento de Palma, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entidades y otros agentes implicados en la atención a la infancia han participado en una sesión de coordinación y análisis

3 de mayo de 2024

El Consell de Mallorca tiene concertadas con esta entidad unas 60 plazas de acogimiento residencial para niños, niñas y adolescentes y de habilitación y terapia ocupacional para personas con discapacidad

29 de abril de 2024

Celebra las tres décadas con más de 1.500 personas mayores inscritas en algunos de los 75 grupos de los talleres de estimulación cognitiva y habilidades sociales distribuidos por toda Mallorca

16 de abril de 2024
61 professionals i representants dels ajuntaments i del Consell de Mallorca han participat en la reunió que ha tingut lloc a la FELIB
9 de abril de 2024
El presidente del IMAS ha recordado que la ampliación del horario de atención demuestra la apuesta del Consell de Mallorca por este recurso, que ya ha atendido más de mil personas dependientes en su casa
8 de abril de 2024
Els treballadors formen part dels 152 professionals que han aconseguit una plaça com a funcionaris de carrera del Consell de Mallorca en la categoria d’administració general dels subgrups C1, C2 i AP
2 de abril de 2024
Se podrán pedir a partir de mañana y hasta el próximo 2 de mayo y cubren gastos efectuados desde el día 25 de mayo de 2023 y hasta el 3 de abril de 2024